Matsikkerheten i Uganda settes i fare av koronaviruset – slik jobber Caritas

/, Korona, Uganda/Matsikkerheten i Uganda settes i fare av koronaviruset – slik jobber Caritas

Med sine godt over 44 millioner borgere har det østafrikanske landet Uganda over åtte ganger så mange innbyggere i forhold til Norge. I tillegg til væpnet konflikt har landet opp gjennom årene blitt rammet av sykdommer som ebola, HIV/Aids, tuberkulose og malaria. Landet ble heller ikke spart for Covid-19-smitte.

Sammenlignet med mange andre land har Uganda heldigvis lave smittetall. Per 22. april er det 61 registrerte smittede, 38 friskmeldte og ingen dødsfall. Sykehuskapasiteten er dog begrenset, likeledes kapasiteten til å teste for smitten, særlig i de rurale områdene, og det er sannsynlig at flere er rammet. Smittetallet er økende, og helsemyndighetene frykter at tallet kan nærme seg 30 000 mot slutten av april. Landet har dermed innført strenge restriksjoner, med portforbud etter 19:00, stans av all offentlig og privat transport, sosial distansering, forbud mot møter og obligatorisk karantene og testing av mulige smittebærere. Videre har landet opprettet en egen responsgruppe som skal koordinere samarbeid for å begrense smittespredningen.

I Lango-regionen i nord-Uganda er det omtrent 1,2 millioner ugandere som deler på ca. 6300 fungerende vannkilder/brønner. Disse kildene er ansett som høy risiko for korona-smitte. Caritas Uganda, i samarbeid med Caritas Norge, deltar i responsgruppen i området, og har donert 330 håndvaskkraner, 450 esker med vaskemiddel, 2000 liter med flytende håndsåpe og bidrag til drivstoff for å overvåke området i samarbeid med myndighetene. Disse tingene skal distribueres til nevnte vannkilder, i samarbeid med lokale landsbykomittéer som har ansvar for disse. Utover dette har også sårbare husholdninger, bestående av funksjonshemmede, eldre og syke, mottatt vannkanner og flytende såpe.

Caritas Uganda og Caritas Norge har siden 2018 samarbeidet i samme region for å sikre matsikkerhet for småskalabønder og deres familier, gjenn

om å øke avkastning på avlinger og effektivisere deres grønnsakshager og jordbruk, samt initiere låne- og sparegrupper. Eksisterende hygienetiltak har nå blitt oppskalert som respons til å hindre videre Korona-smitte, og bistår også bøndene med tippy taps (se bilde) for å sikre god håndhygiene til husholdningene. Utover dette bidrar Caritas med informasjon og veiledning, i samarbeid med nasjonale helsemyndigheter, til den rurale befolkningen. Landet er nå i en kritisk fase da jordbrukssesongen akkurat starter opp, og man er avhengig av å komme godt i gang med såing og dyrking. Sammen med flere naboland sliter Uganda også med store gresshoppesvermer, som kan spise helt enorme mengder med avlinger på kort tid. En kombinasjon av disse svermene og korona-smitte kan i verste fall føre til hungersnød senere i år.

Lederne i responsgruppene i Lango takket Caritas og dens partnere for idéen med å støtte lokalsamfunnenes vannkilder, trening for bruk av tippy taps, samt bidra til holdningsendringer. De bekrefter at vannkildene og helsesentrene vil få god bruk av donasjonene.

Av Francis Ojok, programkoordinator Caritas Uganda, og Tobias Wilbers, programkoordinator Caritas Norge

**Bilde 1: Biskop Sanctus Lino Winok (Lira bispedømme) og Prisca Acipa fra Caritas Uganda er tilstede ved utdeling av vannbeholdere og såpe.

***Bilde 2: Illustrasjonsfoto av tippy tap. Opphengt vannbeholder og såpe, ved å tråkke på pinnen vil en helle vann uten å være i kontakt med beholderen og en begrenser da smittefaren.

2020-06-05T12:42:12+00:00 24th april, 2020|

About the Author: