Med ønske om en riktig god jul!

//Med ønske om en riktig god jul!

Caritas Norge takker alle våre støttespillere og samarbeidspartnere i året som har gått. I løpet av 2014 har vårt arbeid gitt hundretusenvis av mennesker livreddende nødhjelp, tilgang til mat, skolegang og en vei ut av fattigdom.

SAM_8869

Foto: Trine Lejon/Caritas Norge

I år er det også 50 år siden Caritas Norge ble etablert som organisasjon. I løpet av disse 50 årene har mye blitt ofret av tid og penger og mange bønner har blitt bedt for Caritas’ arbeid i alle landets menigheter. Sammen med våre støttespillere markerte vi vårt 50-jubileum i Oslo Rådhus den 11. november. Blant gjestene var også representanter fra sju av våre partnerorganisasjoner i Sør og flere av våre samarbeidspartnere i Europa.

– Den salige pave Paul VI har sagt at fred ikke bare er fravær av krig, men også etablering av rettferdighet blant menn og kvinner. Det føles spesielt viktig å gjenta disse ordene nå som vi feirer et halvt århundre med Caritas Norges arbeid på vegne av de fattige, sa kardinal og president i Caritas Internationalis Rodriguez Maradiaga under sin åpningstale i Oslo Rådhus.

Stort engasjement for Filippinene

Den 8. november 2013 traff tyfonen Haiyan Filippinene. Tyfonen var den kraftigste tropiske stormen som noen gang har truffet øygruppen og etterlot enorme ødeleggelser. Ett år etter har titusenvis av mennesker fått grunnleggende nødhjelp og hjelp til gjenoppbygging av sine hjem gjennom Caritas-nettverket, takket være stort engasjement fra våre støttespillere. Til sammen donerte norske katolikker og filippinsk diaspora i Norge over 2, 5 millioner kroner til Caritas’ nødhjelpsrespons- det største beløpet som er innsamlet av Caritas Norge. Vi takker våre støttespillere som har bidratt til at vi kan hjelpe når nøden rammer som verst!

Les mer om gjenoppbyggingen på Filippinene her.

Matsikkerhet og utdanning i DR Kongo

Barn er mest utsatt når krigsherjinger og katastrofer inntreffer. I DR Kongo får bare ett av fire barn gå på skolen. I en konfliktsituasjon representerer skolen ofte en mer normalisert hverdag der undervisning, lek og psykososial oppfølging kan gi barna en følelse av relativ stabilitet og trygghet midt i krisen. I 2014 har vårt arbeid bidratt til at 1200 sårbare barn i DR Kongo fått bedre tilgang til utdanning.

SAM_5514-1024x681

Foto: Aina Østreng/Caritas Norge

– Dette er oppnådd gjennom kursing av 64 lærere, utdeling av nødvendig skolemateriell og rehabilitering av fem skoler i konfliktfylte Nord-Kivu og Orientalprovinsen, forteller programkoordinator for Afrika i Caritas Norge, Aina Østreng.

Opplæring i bærekraftige jordbruksteknikker har også gitt over 5000 bønder i Kindu, Kisantu og Kongolo tilgang til mat og mange har fått større avlinger.

Bøndene har også bidratt til å plante trær i områder med mye avskoging. Både mannlige og kvinnelige deltagere i programmet har blitt kurset i likestilling og kvinners rettigheter, og av 472 kvinner som deltok på lese- og skrive kurs kan 80 prosent nå lese og skrive.

 

 

Hjelp og veiledning til arbeidsinnvandrere

Caritas Norge har lagt ned betydelig innsats for å hjelpe og å veilede arbeidsinnvandrere ved Caritas Informasjonssentre. Siden senteret i Oslo åpnet i 2011, har vi hatt godt over 15 000 henvendelser. I fjor åpnet vi også et informasjonssenter i Bergen.

I 2014 fikk Caritas Norge midler fra statsbudsjettet og blant annet en betydelig støtte fra ExtraStiftelsen. Dette gir et godt grunnlag for å gi et bærekraftig og stabilt tilbud til den store tilstrømningen av arbeidsinnvandrere til Øst- og Vestlandet.driver veiledning (2)

Vår rolle som ressurssenter på integreringsfeltet ble markert med en nasjonal konferanse under Caritas Norges 50-årsjubileum. Konferansen handlet om sivilsamfunnets rolle som integreringsaktør, forholdet mellom lokalt engasjement og deltakelse i beslutningsprosesser og i policy-spørsmål.

– Norge trenger arbeidskraft. Arbeidsinnvandrere har behov for veiledning og informasjon og her spiller Caritas Norge en viktig rolle. Sammen med frivilligheten, staten og Caritas må vi sørge for at de finner seg til rette og får brukt sine ressurser slik at de også kan bidra til samfunnet, sa barne-, likestillings- og integreringsminister Solveig Horne, da hun åpnet konferansen.

Caritas Norges 50-årsmarkering i 2014 betyr også starten på 50 nye år, der målet er enda mer og bedre arbeid for de svakeste.

– Vi i Caritas håper og ber for at vi sammen kan leve opp til dette målet også i 2015 og takker våre støttespillere for en solid innsats, sier generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg.

Med dette ønsker Caritas Norge en riktig god jul og et godt nyttår!

Åpningstider jul og nyttår

Caritas-kontoret vil være åpent i jula, men med begrenset bemanning. Det vil allikevel være mulig å nå oss på telefon 23 33 43 60.

Caritas Infosenter i Oslo vil være stengt fra og med torsdag 18. desember og åpner til vanlig tid tirsdag 6. januar 2015.

Caritas Infosenter i Bergen vil være stengt fra og med fredag 19. desember og åpner til vanlig tid mandag 5. januar 2015.

 

 

 

2018-02-05T14:49:07+00:00 22nd desember, 2014|

About the Author: