Mening: Store forventninger til ny president

/, Latin-Amerika/Mening: Store forventninger til ny president

Det var et protestvalg mot korrupsjon og den politiske og økonomiske eliten. For første gang i Colombias historie har en kandidat fra venstresiden vunnet et presidentvalg. Men Gustavo Petro står overfor store utfordringer i tiden fremover.

Av Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær 

MarthaSkrettebreg_GustavoPetro

Colombia: Generalsekretær Martha R. Skretteberg møtte Gustavo Petro da hun var i hjemlandet sist. Han er tidligere geriljasoldat og den første presidenten fra venstresiden. (Foto: Caritas)

I dag lever 40 prosent av befolkningen i fattigdom. Matprisene har økt dramatisk og arbeidsløsheten er kronisk høy. Det mangler også mye på å oppfylle fredsavtalen som ble inngått med FARC i 2016. Å stoppe drapene på sosiale ledere og demobiliserte FARC-soldater vil være et første skritt. Deretter må staten sette inn tiltak for å skape utvikling på landsbygda i tråd med fredsavtalen. Dette er helt nødvendig for å få til en bærekraftig fred.

Starter fredsforhandlinger

Petro vil gjerne fremstå som hele folkets president. Han har valgt en afro colombiansk kvinne som visepresident og har gitt urfolksledere fremtredende posisjoner. Men de økonomiske utfordringene kan også gjøre det vanskelig for han å oppfylle lovnadene om omfattende investeringer i sosiale tjenester. I valgkampen har Petro, som selv har bakgrunn fra den tidligere geriljagruppen M-19, hatt møter med fattige familier, bønder og fabrikkarbeidere. Han har vunnet deres tillit. Nå gjenstår det å se om han holder løftene sine.

For å stanse den økende volden vil Petro starte fredsforhandlinger med geriljabevegelsen ELN. Han er også rede til å starte samtaler med de kriminelle organisasjonene. Det er svært viktig at han lykkes med dette. Et godt utgangspunkt kan være å ta utgangspunkt i anbefalingene i Sannhetskommisjonenes rapport, som ble lagt frem 28. juni. Her påpekes det at for å bygge fred må de store sosiale ulikhetene reduseres og folks grunnleggende behov dekkes.

Grensen mot Venezuela

Caritas har landsommfattende tilstedeværelse i Colombia og vi når ut til de mest sårbare gruppene i de voldsutatte områdene. Vi vil støtte regjeringens arbeid for fred og for at marginaliserte grupper blir inkludert i samfunnet.

Normalisering av forholdet til nabolandet Venezuela er også et prioritert mål for Petro.  I dag har kriminelle nettverk fritt spillerom i grenseområdene og volden dette fører til rammer sivilbefolkningen hardt. Caritas jobber humanitært på begge sidene av grensen. Vi ønsker velkommen en utvikling som vil bedre den humanitære situasjonen inne i Venezuela, for venezuelanske flyktninger i Colombia, og for colombianere som lever i grenseområdene.

(Innlegget er allerede publisert i Dagsavisen).

2022-08-30T09:10:04+00:00 30th august, 2022|

About the Author: