Mer klimatilpasning i norsk bistandspolitikk

//Mer klimatilpasning i norsk bistandspolitikk

Caritas Norge ønsker regjeringens nye strategi for klimatilpasning, forebygging av klimarelaterte katastrofer og sultbekjempelse velkommen, men etterlyser mer penger til satsingen.

Av Aron Halfen, seniorrådgiver

En kvinnelig elev og en mannlig lærer fra Caritas står bøyd over spirer i en åker i ved en landbruksskole i flyktningleiren Bidi Bidi i Uganda. Foto

Kunnskap øker avlingen: Caritas gir småskalabønder opplæring i klimatilpasset landbruk, som her i flyktningleiren Bidi Bidi i Uganda. (Foto: Caritas Internationalis)

Hele fem statsråder stiller seg bak strategien som legger føringene for en forsterket norsk innsats for at klimasårbare samfunn kan tilpasse seg et klima i endring.

– Dette er en viktig strategi som bør treffe vår målgruppe godt. Men vi må fortsatt kjempe for at midlene skal nå frem til småbønder i Norges partnerland for utviklingshjelp. Caritas, med vårt nettverk av lokale Caritas-organisasjoner og katolske menigheter verden over, er kjent for å få hjelpen frem på en effektiv måte, sier generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg.

Lite hjelp når småbøndene

Som det kom frem i paneldebatten under lanseringen, viser en ny rapport fra IFAD (The International Fund for Agricultural Development) at kun 1,7 prosent av midlene til klimatilpasning faktisk når småbønder i utviklingsland.

– Småbønder står i førstelinjen når det gjelder matsikkerhet, klimatilpasning og fattigdomsbekjempelse. Derfor er det veldig positivt med en ny strategi som rettes mot denne målgruppen. Men det er nødvendig å se på kanaler som benyttes for å nå frem med hjelpen. Vi mener dessuten at midlene fra Norge til klimatilpasning bør komme i tillegg til det som gis over bistandsbudsjettet i tråd med Norges historiske ansvar og forpliktelsene i Paris-avtalen, legger Skretteberg til.

Klimarobuste dyrkingsmetoder

Caritas Norge retter primært vår langsiktige og humanitære innsats mot nettopp fattige småskalabønder i Latin-Amerika, Asia og Afrika gjennom blant annet opplæring i effektive og klimarobuste dyrkingsmetoder som øker avlinger og gjør folk bedre rustet til å møte tørke og klimaendringer. Vi har bidratt til flere rapporter som tar opp både hvor mye Norge burde bidra med i klimafinansiering og hvilke kanaler som kan benyttes for at hjelpen skal bli mest effektiv og samtidig bidra til utvikling og fattigdomsreduksjon.

Les den siste rapporten «Funding what counts» her:

Les den nye strategien fra regjeringen, «Klima sult og sårbarhet» her:

Artikkel om strategien i Bistandsaktuelt:
Ny strategi: Mer klimatilpasning, men uten friske penger

2021-04-23T16:17:36+00:00 23rd april, 2021|

About the Author: