Mer penger til aktiviteter for barn i asylmottak

//Mer penger til aktiviteter for barn i asylmottak

Caritas Norge har fått 1,3 millioner kroner fra Utlendingsdirektoratet (UDI), for å arrangere aktiviteter for barn i asylmottak i 2018. Ønsker du å bidra, kan du melde deg som frivillig.

I fjor arrangerte Caritas, med hjelp fra 90 frivillige, aktiviteter for barn i ni asylmottak.  (Foto: Caritas Norge)

– Dette er svært gledelig, sier flyktningrådgiver Kristin Vågen i en kommentar til tildelingen fra UDI som er på 400 000 kroner mer enn i fjor. Vågen har ledet prosjektet siden starten i 2017. Mer penger, betyr at vi når ut til flere.  Aktivitetene skal  gjennomføres av Caritas Norge i samarbeid med lokale Caritas-organisasjoner i Trondheim, Bergen og Stavanger.

Ved planlegging av årets aktiviteter bygger Caritas videre på erfaringene organisasjonen gjorde seg i fjor. Nytt av året er at Caritas skal arrangere egne aktiviteter for ungdommer som har kommet alene som asylsøkere til Norge, og er i en ekstra sårbar situasjon. Dette gjelder for mottakene i Modum, Mysen, Sandnes og Levanger. I tillegg har mottakssituasjonen forandret seg det siste året, noe som gjør at Caritas skal ha aktiviteter på litt andre mottak enn i fjor. Vi fortsetter på mottak i Oslo, Hønefoss og på Stord, og skal for første gang ha aktiviteter for barn på mottak i Hobøl, Florø, Bergen, Sandnes, Levanger, Trondheim og på Hå.

Maling, dans og lek

-Det blir malerverksted (Peacepainting), dans, formingsaktiviteter og integrerende lek. Vi fortsetter det gode samarbeidet med koreograf Roza Mosthaghi og stiftelsen Peacepainting, som vil ha opplæring med de frivillige lokalt og være faglige ressurser inn i aktivitetene, sier Vågen.

Caritas Norge arrangerte i fjor aktiviteter for barn på ni ulike asylmottak. 90 frivillige bidro med sin tid og sitt engasjement.

Takker de frivillige 

– De frivillige gjorde en uvurderlig innsats med å være trygge voksenpersoner for barn i en utsatt situasjon. De møtte barna ukentlig på de ulike asylmottakene, bygde relasjoner og la til rette for mestringsfølelse og glede hos barna gjennom dans, malerverksted og lek, forteller Vågen.

Barneaktivitetene vil også i år foregå ukentlig på ettermiddags/kveldstid, to timer hver gang. Har du lyst og mulighet til å bli med å arrangere aktiviteter på ett av de nevnte mottakene? Det er ekstra behov for frivillige på mottakene som ligger utenfor de store byene. Klikk her hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan bidra i barns hverdagsliv på asylmottak.

2018-05-11T12:38:25+00:00 3rd mai, 2018|

About the Author: