Migrasjon og integrering

/Migrasjon og integrering
Migrasjon og integrering 2022-03-14T11:29:20+00:00

Caritas Norge jobber for en god og verdig integrering. Vi mener tilretteleggelse for deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv er nøkkelen til en vellykket integrering, der jobb og norskkunnskaper står i fokus.

Antallet migranter har økt kraftig de siste 15 årene. I 2010 bodde 220 millioner mennesker i et annet land enn sitt fødeland. I 2017 har dette tallet økt til 258 millioner migranter. Rundt 60 % av disse bor enten i Asia (80 millioner) eller i Europa (78 millioner). I europeisk sammenheng migrerer mange internt i Schengensonen av økonomiske grunner og videre kommer mange flyktninger til Europa for å unnslippe krig og forfølgelse. I Norge var det per januar 2018, 916 625 personer bosatt som enten har innvandret selv (746 661) eller som er født i Norge med to innvandrerforeldre (169 964). Til sammen utgjør disse gruppene 17 prosent av Norges befolkning. I Norge bor det personer med bakgrunn fra 223 forskjellige land og selvstyrte regioner. Det er flest innvandrere fra Polen, Litauen, Sverige og Somalia. Rundt halvparten av alle innvandrere har europeisk bakgrunn. (Kilde: SSB, 2018)

Hva gjør Caritas Norge?

Caritas i Norge arbeider hovedsakelig med arbeid rettet mot minoritetsbefolkningen og er anerkjent som et nasjonalt ressurssenter for integrering over statsbudsjettet. Vi driver ressurs- og informasjonssentre for innvandrere i Oslo, Stavanger, Arendal, Drammen, Bergen, Trondheim og Tromsø. Disse sentrene tilbyr informasjon og veiledning, hjelp til jobbsøking og en rekke kurs innen norsk, data og annen kompetanseheving. Videre jobber vi på asylmottak med forberedende kurs for deltakelse i norsk samfunns- og arbeidsliv på Øst- og Vestlandet, samt i Midt-Norge.

Arbeidsinnvandrere

Siden 2011 har Caritas Norge drevet et omfattende informasjons- og veiledningsarbeid for arbeidsinnvandrere fra EU-/EØS-området, og har siden oppstarten av dette arbeidet hatt over 60 000 henvendelser. I vårt arbeid for arbeidsinnvandrere fokuserer Caritas på å gi nyankomne og bofaste arbeidsinnvandrere en realitetsorientering, informasjon og veiledning knyttet til den enkeltes innvandringsprosjekt og bistand i kontakt med offentlige og private institusjoner. Caritas gjennomfører dette arbeidet i nært samarbeid med ulike minoritetsmiljøer og således har organisasjonen et hjelp-til-selvhjelpsperspektiv. Gjennom vårt arbeid med og for arbeidsinnvandrere har Caritas opparbeidet seg god kompetanse og kjennskap til de utfordringer arbeidsinnvandrere står overfor på kortere og lengre sikt i Norge.

Flyktninger

FNs høykommissær for flyktninger varsler om at 2017 ble et rekordår for mennesker på flykt, med totalt 68,5 millioner registrerte flyktninger på verdensbasis, hvorav 16 millioner av dem er nye flyktninger av samme år. De fleste flykter til og fra mindre utviklede land. Det er særlig DR Kongo, Sør-Sudan og Myanmar som står for høye flukttall for 2017. Rundt 25 millioner av totalt 68,5 har flyktet til andre land, en økning på 3 millioner sammenlignet med året før. De resterende er internt fordrevne flyktninger. Gjennom vårt internasjonale engasjement arbeider Caritas forebyggende ved å redusere risikoen for migrasjon og flukt. I humanitære krise tilstreber vi å møte lokale utfordringer, og i de tilfeller hvor personer legger på flukt arbeider vi med å gi nødvendig umiddelbar hjelp. I Norge har Caritas prosjekter knyttet til å forberede flyktninger på deltakelse i norsk arbeidsliv og norsk språkkompetanse. Dette arbeidet baserer seg på de erfaringer Caritas har gjort knyttet til vårt arbeid med arbeidsinnvandrere, og deres muligheter på det norske arbeidsmarkedet. På asylmottak over store deler av Østlandet, Vestlandet og Midt-Norge tilbyr vi introduksjonskurs til norsk arbeidsliv, karriereveiledning, individuell plan, hjelp til godkjenning av utdannelse, mestringsgrupper og supplerende norskkurs ved behov.

Støtt vårt arbeid:
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Integrering

Enhver gave, stor eller liten, blir tatt imot med stor takknemlighet.