Militær innsats er ikke nok

/, Sult/Militær innsats er ikke nok

Befolkningen i Sahel lever i konstant utrygghet, de sulter og drives på flukt, og de rammes hardere av klimaendringene enn de fleste. Allikevel er det konflikt og militær innsats vi oftest hører om.  

Av Marit Sørheim, leder for internasjonal avdeling

Kvinner og barn henter vann fra en brønn i Mali

Utrygt: Konflikter, terror og klimaendringer, som tørke preger folks hverdag i Sahel. Her er det kvinner og barn i Mali som henter vann. (Foto: Pablo Reyero Aubareda/Caritas Spania)

Situasjonen i Mali tilspisset seg da militæret for andre gang kuppet makten på ni måneder, noe som ikke hjelper den lidende befolkningen stort. Ifølge FN har den langvarige konflikten i Mali og de andre landene i Sahel bidratt til at 29 millioner mennesker trenger humanitær hjelp og beskyttelse i 2021. Det er fem millioner flere enn for et år siden. Våre partnere i Mali og Niger gjør sitt beste for å nå ut til sin befolkning med mat, men det er langt fra nok. Bare i Niger er det anslått at 2,3 millioner mennesker vil være i akutt matmangel innen sommeren.

Matmangelen er et resultat av sikkerhetssituasjonen, som er blitt forverret den siste tiden på grunn av flere væpnede grupper som hindrer hjelpeorganisasjonene i å nå frem til sine målgrupper. Tilgang til mat brukes bevisst som et pressmiddel i konflikten, og den tapende part er folk på flukt i eget land.  En annen urovekkende trend de siste månedene, som gjør våre hjelpearbeidere redde, er kidnappinger mot løsepenger. Folk flykter også fra landsbyene sine på grunn av angrep, og nylig ble lederen for Caritas Niger rammet. Han var ikke hjemme og slapp unna, mens flere slektninger ble drept.

Må se nødhjelp og langsiktig utvikling i sammenheng

I år sitter både Norge og Niger i FNs Sikkerhetsråd. Dette gir god mulighet til samarbeid om tiltak som kan forbedre situasjonen i Sahel-regionen, og til å sikre en helhetlig internasjonal innsats. For å oppnå fred og stabilitet er det nødvendig med en mer helhetlig innsats som ser nødhjelp og langsiktig utvikling i sammenheng.

Dette var også ambassadør Mona Juul inne på i et innlegg i Sikkerhetsrådet 18. mai. Hun påpekte at militær innsats ikke er nok til å løse konflikten, men at man også må se på de grunnleggende årsakene til den. Det handler ikke bare om å bekjempe voldelig ekstremisme, men også om å bygge tillit i befolkningen gjennom inkluderende styring. Hun viste til en ny rapport som tar for seg fire viktige innsatsområder for Sahel; beskyttelse av sivile, skape en politisk strategi som adresserer de grunnleggende årsakene til krisen, respons på humanitære kriser og bekjempelse av straffefrihet.

Matsikkerhet og jobbmuligheter er viktig

For å bedre situasjonene mener vi at tiltak som handler om matsikkerhet og jobbmuligheter for unge er viktig. Det er også økt satsning på å styrke lokale aktører og beredskap, som igjen vil gi samfunn som er mer resistente med tanke på ekstremvær og konflikt. Dersom befolkningen har mat, muligheter og arbeid, er det mindre risiko for at de slutter seg til ekstreme grupper. Den unge befolkningen må gis et håp om en bedre og mer bærekraftig framtid.

Innlegget sto først på trykk i Dagsavisen 8. juni 2021.

2021-06-10T14:13:58+00:00 10th juni, 2021|

About the Author: