Miljø og klima

/Miljø og klima
Miljø og klima 2018-02-05T14:48:21+00:00

Vårt naturlige miljø setter visse rammer for våre liv, og gir oss de ressursene vi trenger for å leve. Disse ressursene må ivaretas, og den menneskelige utvikling må være bærekraftig. Vi står i dag overfor store utfordringer. Dette gjelder for eksempel klimaendringene. De må ses i sammenheng med drivhuseffekten, der atmosfæriske gasser tar opp energi og holder denne energien fanget i jordens atmosfære.

Dette er en naturlig prosess som er nødvendig for livet på jorden. Men nå viser omfattende vitenskapelig forskning at menneskelig aktivitet etter all sannsynlighet forstyrrer sammensetningen av atmosfæren ved å øke nivåene av drivhusgasser. Siden starten på den industrielle revolusjon har gjennomsnittemperaturen på kloden økt med 0,74 grader celsius. Klimaendringene rammer mennesker, spesielt fattige.

Caritas ønsker å gjøre noe med dette. Caritas Norge har sammen med nasjonale og lokale Caritas-organisasjoner fremmet bærekraftig utvikling, og sørget for at miljøhensynet har blitt ivaretatt. Vi har iverksatt miljøtiltak og forebygging av miljøforringelse i Uganda, Honduras og Zambia. Caritas Norge har støttet sine partnere i sør for å fremme bærekraftig forvaltning i naturressursene.

I Uganda retter dette seg mot oljeindustrien. I Honduras dreier arbeidet seg om bevaring av skog og vannkilder, og en mer miljøvennlig utvinning av metaller og mineraler. I Zambia retter arbeidet seg spesielt mot gruveindustrien. Caritas Norge har styrket lokale partneres kapasitet på talsmannsarbeid for en bedre og mer rettferdig naturressursforvaltning.

Caritas Norge drev aktivt talsmannsarbeid mot norske myndigheter i forbindelse med kampanjen Grow Climate Justice og overleverte miljøminister Solheim underskrifter fra katolikkene i Norge, som mener det er viktig at klimaforandringene tas på alvor.

Se også Caritas Norges nettperm om nord/sør-spørsmål for mer informasjon om miljø og klima.