Mobilitet ingen selvfølge

//Mobilitet ingen selvfølge

Igjen er mobiliteten redusert fordi vi må følge strenge smittevernregler og blir anbefalt å holde oss hjemme. Men for millioner av migranter er mobiliteten innskrenket på ubestemt tid.

Av Anders Stenersen, teamkoordinator flyktninger 

Grensegjerder utestenger migranter

Migrasjon: Mobiliteten er for mange hindret inn i Europa på grunn av strengere grensekontroll. (Foto: Ajdin Kamber/Shutterstock)

Mobiliteten er redusert mellom landegrenser i Europa. Koronapass, positive testprøver og isolasjon bidrar til dette. Men personer som rammes av smittevernrestriksjoner får som regel reist til slutt. Den friheten har ikke migranter som har strandet langs ulike grenser i og utenfor Europa.

Strandet på interneringssentre

Migrantene som har oppholdt seg på grensen mellom Hviterussland og Polen har på ulike måter kommet seg dit med et ønske om å komme seg inn i EU. Nå har rundt 2000 av dem strandet på strengt bevoktede interneringssentre langs grensen, uten mulighet til å søke asyl. Mange vil bli sendt tilbake til hjemlandet. I mellomtiden gjør vår søsterorganisasjon i Polen sitt beste for å hjelpe migrantene, blant annet ved å gi de mat og klær, leker til barna, og tilbud om psykologhjelp.

Farefulle reiser

Mobiliteten er for mange hindret inn i Europa på grunn av strengere grensekontroll. I et forsøk på å redusere ukontrollert migrasjon slik vi så i 2015 er det mange som spør seg om Europa egentlig overholder FNs flyktningkonvensjon, retten til å søke om beskyttelse. Samtidig er det færre som hentes ut som kvoteflyktninger. Mange legger ut på farefulle reiser mot et bedre liv i Europa som ender brått i en overfylt interneringsleir på grensen, der de bor kummerlig og trangt. Og uten å komme seg videre.

Migrerer av ulike årsaker

Koronapandemien har fått de som tar mobiliteten for gitt til å kjenne på hvordan det er å ikke ha denne friheten. Den 18. desember ble FNs internasjonale migrasjonsdag markert. I den forbindelse vil vi minne om at det i dag finnes 281 millioner migranter i verden. Flertallet av dem som migrerer gjør det av årsaker knyttet til arbeid, familie og studier. Men mange migrerer også av tragiske årsaker, som følge av konflikt, klimaendringer, fattigdom, forfølgelse og katastrofe. For de handler mobilitet om så mye mer enn koronarestriksjoner.

(Innlegget er publisert i flere regions- og lokalaviser).

2022-01-03T13:49:51+00:00 3rd januar, 2022|

About the Author: