Mot en endelig fredsavtale på Filippinene

//Mot en endelig fredsavtale på Filippinene

Filippinske myndigheter og den muslimske opprørsgruppen Moro Islamic Liberation Front (MILF) annonserte nylig at den siste delen av rammeavtalen for Bangsamoro nå er signert. Dette gir håp om en snarlig slutt på konflikten på øya Mindanao på Filippinene.

Geriljasoldater fra MILF (Foto: Keith Bacongco)

Geriljasoldater fra MILF (Foto: Keith Bacongco)

Håp om en endelig avtale
Forhandlingene om den siste delen av rammeavtalen har foregått i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur, og har i dette siste stadiet dreid seg om hvordan man skal få til en normalisering av situasjonen etter konfliktens slutt. Den nyeste delen av avtalen skisserer hvordan opprørerne vil gi fra seg våpnene, samt opprettelsen av en sikkerhetsstyrke som skal bevare sikkerheten i det som vil bli et selvstyrt muslimsk område.

Forhandlere fra regjeringen og MILF har siden 2012 kommet til enighet om både en rammeverksavtale og flere annekser til denne avtalen. Med dette siste annekset signert, er det lite som står i veien for signering av en endelig fredsavtale for det omstridte området Bangsamoro. Begge parter i konflikten uttrykker optimisme om at en endelig avtale nå snart kan ferdigstilles.

Flere tiår med konflikt
Konflikten på Mindanao har vart i flere tiår og har påført sivilbefolkningen mye lidelse. Kravet om en separat stat for den muslimske befolkningen, koblet med store materielle forskjeller og systemisk urettferdighet har gjort forhandlingene vanskelige. Caritas har lenge vært engasjert i lokal fredsbygging på Mindanao. Kjernen i prosjektet har vært å samle katolikker, muslimer og urbefolkning i lokalpolitisk samarbeid, ved at de sammen kommer med forslag til lokale politikere om hvordan egne lokalsamfunn kan forbedres.

Ved å samarbeide om å bedre egen hverdag, har mennesker fra de tre gruppene nærmet seg hverandre, og samtidig blitt mer bevisste på sin egen makt og mulighet til å ha en innvirkning på politiske avgjørelser. Dette er med på å støtte opp under fredsprosessen. Caritas mener at for å sikre en effektiv fredsavtale må den også bygges nedenfra, og ikke bare være en politisk avgjørelse som folk flest ikke har noe eierskap til. Vi ønsker nyheten om at fredsforhandlingene snart er ferdigstilt velkommen, og vil fortsette det lokale arbeidet på Mindanao for å sikre at avtalen er forankret på grasrotnivå.

Støtt vårt arbeid på Filippinene
Vil du støtte vårt arbeid på Filippinene? Gi et bidrag her, eller benytt Caritas’ gavekontonummer 8200.01.93433. Merk innbetalingen med “Filippinene”.

2018-02-05T14:49:16+00:00 31st januar, 2014|

About the Author: