Nepal fire måneder etter katastrofen

//Nepal fire måneder etter katastrofen

Det unge paret Sunita og Ramesh Nepal opplevde marerittet da deres to barn på henholdsvis tre år og ti måneder omkom i det kraftige jordskjelvet som traff Nepal 25. april i år. Ramesh’ 71 år gamle mor omkom også.

Av Marit Sørheim, nødhjelpskoordinator i Caritas Norge

Ramesh Nepal (27, mann) og Sunita Nepal (23) i samtale med generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg.  Foto: Gabriel Alphonsus Lee, CHARIS.

Ramesh Nepal (27, mann) og Sunita Nepal (23) i samtale med generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg.
Foto: Gabriel Alphonsus Lee, CHARIS.

Det skulle være en gledens dag; Ramesh, som var på sesongarbeid i nabofylket, var hjemme for første gang på lenge. Familien var i huset sitt og så fram til et godt måltid sammen. Sunita var en snartur ute og så til husdyrene. Da katastrofen skjedde, var det bare Ramesh som kom seg ut av huset i tide. Han hørte rop innenfra, men da han sammen med naboer fikk gravd seg fram til barna og den gamle moren, var det for sent.

I samtale med generalsekretær Martha R. Skretteberg i Caritas Norge er det viktigheten av at hele samfunnet får hjelp, uavhengig av hvilke tap de har lidd, som ligger det unge paret tyngst på hjertet.

Sammen med andre som mistet alt de eide i landsbyen Chanden Mandai, har de fått materialer fra Caritas til å bygge midlertidige husly. I tillegg har de fått kokeutstyr, bøtter, tepper og hygieneartikler, samt mat i den aller første perioden etter skjelvet. Til sammen har Caritas Nepal nådd over 340 000 mennesker med akutt nødhjelp. Caritas Norge bidro med matutdeling i den første fasen.

 Monsunregnet skaper utfordringer
Det er i dag nøyaktig fire måneder siden det første av to kraftige jordskjelv rammet Nepal. I perioden som kommer er det gjenoppbygging som står i fokus. Monsunregnet startet i juni og kommer trolig til å vare en måneds tid til. Regnet er velkomment, da det er viktig for å sikre gode avlinger, men byr også på problemer for en befolkning som bor i midlertidige skur som knapt holder vann og innsekter ute. De ser derfor fram til å bygge opp igjen permanente hus. Caritas Norge bidrar også her.

Generalsekretær Martha R. Skretteberg og nødhjelpskoordinator Marit Sørheim besøkte distriktet Kavrepalanshok (Kavre), som ble hardt rammet av skjelvet, i begynnelsen av august. Vi snakket med mange, kvinner og menn, som hadde mistet alt i jordskjelvet. Det er viktig for Caritas å få tilbakemeldinger på innsatsen fra de rammede. Vi planlegger nå gjenoppbyggingsfasen, og snakket mye med dem om hva som er deres viktigste behov og prioriteringer framover.

Det som imponerte oss mest, var styrken og pågangsmotet alle vi møtte viste. Alle er takknemlige for hjelpen de har fått, men det er også viktig å få fram den enorme jobben de rammede legger ned for å bygge opp igjen sine liv.

Tendens til økt vold mot kvinner og barn
Menneskehandel er allerede et stort problem i Nepal. Majoriteten av ofrene er unge kvinner og barn, som sendes til tvangsarbeid og seksuell utnyttelse i India, Saudi Arabia, Malaysia, Hong Kong, Russland, Pakistan og gulfstatene. Det rapporteres om økning i både menneskehandel og annen vold mot kvinner etter jordskjelvet, men det finnes foreløpig ikke statistikk so kan bekrefte dette.

Behov for psykisk hjelp
Både representanter for myndighetene og Caritas trakk fram behov for psykisk hjelp etter katastrofen. De påpekte at det var en nødvendighet for å få de enkelte lokalsamfunn på fote igjen. Likeledes ble behovet for å utstede nye ID-dokumenter til dem som mistet alt i katastrofen understreket av både myndighetene og Caritas Norge. Men nye ID-dokumenter koster penger og kan derfor være en utfordring for de fattigste.  Samtidig er det å ha ID-dokumenter spesielt viktig for mennesker fra lavkasten og for kvinner fordi disse gruppene utsettes for utstrakt diskriminering i Nepal.

 Fare for jordskred
30 personer døde i et jordskred den uken Caritas Norge var i Nepal, og faren er fortsatt til stede for nye skred. Dette betyr at en del mennesker må flytte fordi områdene de bodde i før jordskjelvet er blitt for utrygge. Men spørsmålet om flytting møter motstand blant de rammede.

Alle vi snakket med hadde gjenoppbygging av hus som første prioritet. Særlig kvinnene var opptatt av å få opp igjen latriner og lagre til avlingene som er klare om et par måneder. Jordskjelvet førte til at mange vannkilder skiftet retning eller rett og slett forsvant, noe som skaper problemer for både jordbruket og husholdningene. Noe annet som ble trukket fram, var rask gjenoppbygging av helsestasjoner, spesielt barselsklinikker for kvinner.

Generalsekretær i Caritas Norge, Martha R. Skretteberg og handelsminister i Nepal Sunil Thapa. Ministeren er spesielt opptatt av å sikre at fordelingen av nødhjelp ikke skaper konflikter i  lokalsamfunnet. (Foto: Caritas Norge)

Generalsekretær i Caritas Norge, Martha R. Skretteberg og handelsminister i Nepal Sunil Thapa. Ministeren er spesielt opptatt av å sikre at fordelingen av nødhjelp ikke skaper konflikter i lokalsamfunnet. (Foto: Caritas Norge)

Caritas er spesielt opptatt av å investere i lokalsamfunnets egen beredskap for å takle katastrofer:

– Det er mange behov nå i gjenoppbyggingsfasen, men det er svært viktig at man satser på å bygge samfunn som er motstandsdyktige. Nødhjelp må kobles til en langsiktig utvikling for på sikt å bekjempe fattigdom og bygge lokal kapasitet til å håndtere framtidige naturkatastrofer, sier Martha R. Skretteberg.

Politiske utfordringer
Regjeringen beregner at ødeleggelsene etter jordskjelvkatastrofen har kostet samfunnet 7 milliarder USD. I tillegg mener man den nasjonale vekstraten vil bli redusert med 2,5 % i 2015 og 2016, noe som vil medføre en økning i antall fattige med 700 000.

Myndighetene, både på lokalt og nasjonalt nivå, ønsker å ta ansvar og understreket behovet for koordinering. De ønsker blant annet å samordne innsatsen fra det internasjonale samfunn, men sliter med korrupsjon og et tungt byråkrati, som forsinker hjelpen. Et nasjonalt myndighetsorgan for kriseberedskap er under etablering. Caritas er opptatt av at utnevnelsene av medlemmene i dette organet ikke skal være politisk styrt, men basert på kompetanse.

 

 

2018-02-05T14:48:57+00:00 25th august, 2015|

About the Author: