Nesten halvparten av befolkningen i SAR er underernært

//Nesten halvparten av befolkningen i SAR er underernært

48 prosent av befolkningen i Den sentralafrikanske republikk (SAR) er underernært. Dette plasserer landet i toppen av årets globale sultindex.

Yougouda Labi og kona Maimuna Djoboli (bildet) måtte flykte sammen med storfamilien. (Foto: Marit Sørheim/Caritas Norge)

Yougouda Labi og kona Maimuna Djoboli (bildet) måtte flykte sammen med storfamilien. (Foto: Marit Sørheim/Caritas Norge)

2016 Global Hunger Index ble i går lagt fram av Food Policy Research Institute (IFPRI). Caritas er en av få organisasjoner som driver nødhjelp i Den Sentralafrikanske republikk. Landet blir regnet som ett av verdens fattigste og mest ustabile land. Leder for internasjonal avdeling i Caritas Norge, Marit Sørheim er i der nå. Hun forteller at situasjonen er prekær.

Kritisk lite mat
– Nesten halvparten av befolkningen har kritisk lite mat. Væpnede grupper terroriserer befolkningen og okkuperer skoler. Dette har ført til at mange barn fortsatt ikke har fått startet skoleåret. Caritas er bekymret over manglende internasjonalt fokus på en av verdens aller mest sårbare stater, en glemt konflikt som grunnet landets manglende strategiske og politiske betydning får liten oppmerksomhet og lite humanitær hjelp, sier Sørheim.

Et liv på flukt
Yougouda Labi og kona Maimuna Djoboli (bildet) er blant dem Sørheim har møtt denne uka. De måtte flykte sammen med storfamilien. Familien befinner seg nå i småbyen Boda, der de er trygge så lenge de holder seg innenfor den såkalte muslimske enklaven. Yougouda Labi forteller at familiemedlemmer som var ute og gjette kvegflokken ble drept sammen med kveget, bare noen få kom seg unna og flyktet over grensen til Kamerun.

-Krig og konflikt er en vesentlig årsak til sultproblemene i verden. FNs bærekraftsmål nummer to, om å utrydde sult innen 2030, kan bare nås dersom verdenssamfunnet gjør mer for å forebygge og løse konflikter, mener Sørheim.

Stadige angrep på sivile
Befolkningen i SAR opplevde en humanitær krise etter kuppet og krigshandlingene i 2013-14, der de væpnede gruppene gikk fra hus til hus og drepte barn, kvinner og menn. Sikkerhetssituasjonen er nå noe bedre, men fortsatt er det store deler av landet som er utilgjengelig for humanitære organisasjoner. De væpnede gruppene opererer fortsatt, og denne uken var det enda et angrep på internt fordrevne, der ni sivile ble drept. Konflikten i SAR har forbindelser til konflikter i naboland som er høyere på den politiske dagsorden, Chad, Uganda og Sudan.

Ønsker du å bidra for å bekjempe sult?
– Gavekonto: 8200.01.93433
– Vipps: 12135
– SMS: FOOD til 2160 (kr 200)
– E-post: Caritas og vi vil sende deg en giro per mail eller post

2018-02-05T14:48:39+00:00 13th oktober, 2016|

About the Author: