Nobels Fredspris til Maria Ressa og Dmitrij Muratov

//Nobels Fredspris til Maria Ressa og Dmitrij Muratov

Caritas Norge gratulerer Maria Ressa og Dmitrij Murativ med Nobels Fredspris 2021. Tildelingen gir et sterkt signal om viktigheten av offentlig tilgang til verifiserbar og faktabasert informasjon og at kampen mot misinformasjon er sentral i kampen for fred og frihet og mot diktaturer og undertrykkelse.

Av Halvor Haugan, Innsamlings- og CRM-rådgiver

Kjemper for informasjonsfrihet: Maria Ressas arbeid for å avsløre maktmisbruk, vold og spredning av falske nyheter fra Rodrigo Dutertes autoritære regime på Fillippinene og Dmitrij Muratovs årelange kamp mot dårligere forhold for pressefrihet i Russland som sjefredaktør for den mest uavhengige avisen i Russland, Novaja Gazeta, blir i år belønnet med Nobels Fredspris (Bilde: Niklas Elmehed, Nobel Prize Outreach).

Nobelkomiteen kunngjorde i dag at mottakeren av Nobels Fredspris 2021 er Maria Ressa og Dmitrij Muratov. Begge er journalister som er kjent for sin undersøkende og maktkritiske journalistikk i henholdsvis Fillippinene og Russland, to land med autoritære styresett der journalister som utfordrer makten risikerer trusler, fengsel eller drap.

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen framhevet at Ressa og Muratovs arbeid for å sikre ytringsfrihet er en nødvendighet for demokrati og varig fred. Nobelkomiteen fremhevet også spesielt hvor viktig det er at noen gjør deres jobb i autokratiske land med stor fare for egen sikkerhet. I Novaja Gazeta har seks journalister blitt drept over årene, og om president Dutertes kampanje mot narkotika på Fillippinene sier Nobelkomiteen at den minner om krigføring mot eget folk.

Økt aktualitet

– Prisvinnerne er også representanter for alle journalister som står opp for disse idealene i en verden hvor demokrati og pressefrihet møter stadig vanskeligere forhold, sa Reiss-Andresen.

Forholdene på Fillippinene og i Russland, samt andre steder i verden, som i USA og Trumps forsøk på å ugyldiggjøre valgresultatet har blitt sett på som et klart faresignal om kraften som ligger i misinformasjon og at denne ser ut til å øke. Ifølge organisasjonen Reporters Without Borders’ pressefrihetsindex som offentliggjøres hvert år har også pressefrihet målt på globalt nivå minket merkbart siden 2013.

– Det største problemet vi har er at så mye skjer i det skjulte. Det har blitt svært mye vanskeligere å drive undersøkende journalistikk med utviklingen av ny informasjonsteknologi og sosiale media, når autoritære politikere kan misbruke algoritmer for å å ta makten og undergrave demokratiet innenfra, sier Maria Ressa i en kommentar til prisen.

Muratov sier i en kommentar at prisen er til avisen han jobber for og for alle journalistene som er blitt drept i Russland.

Anerkjennelse for viktig arbeid: Uten ytringsfrihet og pressefrihet er det vanskelig å promotere brorskap mellom nasjoner, nedrusting, og en bedre verden i vår tid, sa komitéleder Berit Reiss-Andersen i den norske nobelkomité under kunngjøringen av Nobels fredsprisvinner 2021 (Bilde: Skjermdump fra Den Norske Nobelkomité).

Svært viktig pris

– Prisen i år er viktig for alle de som kjemper mot undertrykkelse og for retten til at alle skal ha tilgang til faktabasert informasjon, noe som er helt avgjørende for et sunt demokrati. Gjennom vårt arbeid verden over treffer vi mange som jobber for disse idealene, og vi vil alltid støtte de som kjemper for sine og andres rettigheter mot autoritære krefter, sier generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg.

Caritas Norge gratulerer Maria Ressa og Dmitrij Muratov med Nobels Fredspris og organisasjonens viktige arbeid så langt. Vi stiller oss helhjertet bak organisasjonens budskap og ser ser fram til å følge deres arbeid videre.

2021-10-08T14:04:24+00:00 8th oktober, 2021|

About the Author: