Nødhjelp: Den store sultkrisa

//Nødhjelp: Den store sultkrisa

110 000 mennesker i krigs- og katastrofeområder fikk i 2017 livreddende matvarehjelp av Caritas. 

I oljerike Venezuela lider 15,6 prosent av alle barna Caritas har undersøkt i seks delstater, av moderat eller alvorlig underernæring. Caritas Norge bidrar med nødhjelp i samarbeid med Caritas Venezuela. Foto: Caritas Venezuela

Verden står overfor den største sultkatastrofen siden andre verdenskrig. Antall akutt underernærte mennesker har økt fra 80 til 124 millioner på to år. Sult og feilernæring er den største globale helsetrusselen. 815 millioner barn og voksne står opp og legger seg sultne hver dag. Det siste året har ekstremvær, hovedsakelig tørke, utløst matmangel i 23 land, mens konflikt fortsetter å være hovedårsaken til akutt matmangel i 18 land. For mange i Sør-Sudan, Jemen, Venezuela, DR Kongo, Den sentralafrikanske republikk (SAR), Nigeria, Mali og Niger står det om livet.

Raskt på plass med hjelp
Caritas-organisasjonene sin tilstedeværelse internasjonalt, regionalt og lokalt bidrar til rask nødhjelpsrespons. I 2017 bidro Caritas med nødhjelp i Uganda, SAR, Sør-Sudan, Eritrea, Niger og Nigeria og jobbet med å få støtte til nødhjelp i Venezuela som skal deles ut i 2018. I tillegg har Caritas organisert innsamlingsaksjoner til støtte for Rohingya-flyktninger i Bangladesh og syriske flyktninger i Libanon. Caritas bidrar med akutt livreddende matvarehjelp. I tillegg forbereder vi ofrene for sult på fremtidige kriser gjennom støtte til husdyrhold, grønnsakhager og småskala fiskeoppdrett.

Siden 2016 har Caritas Norge drevet et matsikkerhetsprogram for internt fordrevne i Sør-Sudan. Vi har delt ut mat og skaffet vann til 30 000 ofre for konflikten. Vi deler ut såkorn og fiskeredskaper, som bidrar til at de kan klare seg selv. Caritas støtter også de som bor i områder som mottar mange internt fordrevne, og som ofte har liten tilgang til mat i utgangspunktet.

Caritas Norge har arbeidet i Den sentralafrikanske republikk siden 2014, til tross for vanskelige forhold. Vårt matsikkerhetsprogram retter seg mot internt fordrevne og inkluderer utdeling av mat, jordbruksredskaper og såfrø, samt opplæring i kjøkkenhager og fiskeoppdrett. 30 000 mennesker fikk i 2017 hjelp fra Caritas. Caritas gir traumebehandling og fremmer også dialog og forsoning mellom befolkningsgrupper som har blitt splittet på grunn av konflikten.

Caritas Norge har hatt prosjekter i Niger og Nigeria siden 2016, for å bedre matsituasjonen og levekårene for flyktninger og de som bor i områdene flyktningene kommer til. Hjelpen koordineres med lokale og nasjonale myndigheter, samt FN og Verdens matvareprogram (WFP). I Nigeria når Caritas ut til 24 000 mennesker og i Niger når vi 17 000.

Caritas Norge bidrar med hjelp til 5 000 mennesker i Bidi Bidi, flyktningeleiren som blir regnet for å være en av verdens største .Foto: Caritas Internationalis

Med støtte fra den norske ambassaden startet Caritas i 2017 et prosjekt i samarbeid med Caritas Uganda nord i Uganda. Dette prosjektet når ut til 5 000 mennesker i Bidi Bidi, flyktningeleiren som blir regnet for å være en av verdens største med 270 000 flyktninger.

I det tørkerammede Eritrea er Caritas en av svært få organisasjoner som får adgang med matvarehjelp, såkorn og annet nødvendig utstyr til befolkningen. I 2017 nådde Caritas ut med matvarehjelp til 5 000 mennesker i Eritrea.

Talsmanns- og påvirkningsarbeid: 

Caritas har i 2017 hatt en markant stemme i samfunnsdebatten i nasjonale medier særlig når det gjelder bekjempelse av sult. Vi har ropt varsko om sultsituasjonen og behovet for humanitær hjelp i Venezuela, Sør-Sudan, DR Kongo, Nigeria og området rundt Tsjadsjøen.

Caritas var sentrale i arrangeringen av en sivilsamfunnskonferanse i tilknytning til giverlandskonferansen for Lake Chad- regionen som fant sted i Oslo i februar, og var også med på Still Sulten-kampanjen som 11 norske organisasjoner tok initiativ til sommeren 2017. Formålet med kampanjen var for å skape mer oppmerksomhet om og samle inn penger til å avhjelpe situasjonen i Sahel-beltet, Sudan, Nigeria og Jemen, som alle er rammet av sult på grunn av tørke og konflikt.

Les  her om Simon Soma, flyktning fra Sør-Sudan som har fått hjelp av Caritas til å bygge seg en ny hverdag i Uganda.

2018-07-13T13:30:52+00:00 30th juli, 2018|

About the Author: