Nødhjelpen er på vei

//Nødhjelpen er på vei

Til tross for store logistiske utfordringer på Filippinene er den først nødhjelpen allerede på vei til de områdene som er hardest rammet av tyfonen Haiyan. Caritas er tilstede gjennom Caritas Filippinene og Catholic Relief Service (CRS) som har mannskap på plass i katastrofeområdet. De første forsendelsene med nødhjelpsutstyr ankommer fortløpende.

Frivillige i Caritas Manila pakker mat (Foto: Caritas Manila)

Frivillige i Caritas Manila pakker mat (Foto: Caritas Manila)

Noe vann, telt og sanitærutstyr på plass – mer på vei
Caritas vil i tiden framover bistå med hjelp til midlertidig bosted i form av telt, samt vann og sanitærutstyr til om lag 500 000 mennesker. Tirsdag ankom den første nødhjelpsforsendelsen til Cebu som er et av de hardest rammede områdene etter tyfonen. Dette vil dekke de mest akutte behovene til om lag 5000 mennesker. Mer utstyr står klart til å fraktes inn, og vil kunne være ute hos de hardest rammede i løpet av kort tid. Logistikken er imidlertid utfordrende og det vil ta tid å nå alle som trenger hjelp.

Nytt uvær på vei
Samtidig som hjelpearbeidet er i gang forbereder Filippinene seg på et nytt uvær. Stormen Zoraida, som treffer Filippinene tirsdag, er ikke ventet å være kraftig nok til å skape nye store ødeleggelser, men vil blant annet kunne forsinke båttransport. Stormen er dessuten ventet å ville bringe med seg mye nedbør, som vil kunne føre til ytterligere utfordringer med logistikk.

Støtt nødhjelpsarbeidet på Filippinene
Du kan hjelpe tyfonofrene på Filippinene! Støtt vårt nødhjelpsarbeid ved å gi et bidrag online, ved å sende SMS med kodeord CARITAS til 2090 (kr 100,-), eller ved å gi et bidrag til konto 8200.01.93433. Merk innbetalingen med ”Tyfon Filippinene”.

Andre nyhetssaker om tyfonen på Filippinene
Jobber døgnet rundt for å få nødhjelpen fram
Hjelper mitt bidrag?
Støtt nødhjelpsarbeidet på Filippinene

2018-02-05T14:49:18+00:00 12th november, 2013|

About the Author: