Norad besøkte Caritas-prosjekter i DR Kongo

/, DRKongo, matsikkerhet, Sult/Norad besøkte Caritas-prosjekter i DR Kongo

I slutten av oktober var Norad med Caritas i felt for å lage film om vårt matsikkerhetsprogram i DR Kongo. I mer enn ti år har Caritas Norge, med støtte fra norske myndigheter, samarbeidet med Caritas Congo asbl om hjelp til familier som sulter.

Av Guy-Marin Kamandji, kommunikasjonsansvarlig i Caritas Congo 

Norads filmteam møter en garonom som forteller om dyrkingsmetodene caritas har introdusert og overgangen til klimasmart landbruk. I bakgrunnen står to av småbrukerne som deltar i våre matsikkerhetsprosjekter i landet.

Filmet: Norads filmteam møter en agronom som forteller om dyrkingsmetodene som Caritas har introdusert og overgangen til klimasmart jordbruk. I bakgrunnen står to av småbrukerne som deltar i vårt matsikkerhetsprosjekt i landet. (Foto: Robert Hodosi/Caritas Norge)

–  Vi har hørt mye bra om dette programmet og ønsket derfor å ta med våre eksperter i felt, både for å se med egne øyne de gode resultatene som er oppnådd, men også for å dokumentere disse erfaringene med kommunikasjonsmateriell som vi kan ta med hjem til Norge. Det er veldig viktig for oss å kunne vise resultatene av støtten som den norske regjeringen, gjennom vårt samarbeid med Caritas, gir til folket i DR Kongo over bistandsbudsjettet. Det er også godt å kunne formidle videre til det norske folk den tilfredsheten og forventningene som deltakerne i dette programmet uttrykker til oss.

Det sa kommunikasjonsdirektør Martha Haukaas i Norad da hun sammen med sitt team av rådgivere innen kommunikasjon og matsikkerhet ble ønsket velkommen av Isabelle Nkusu, lederen av Kasangulu-territoriet vest i landet.

Takknemlig for støtten

Isabelle Nkusu på sin side takket for den støtten som den norske regjeringen gir dem gjennom Caritas’ prosjektarbeid i landet.

Sammen med representanter fra den norske ambassaden til DR Kongo, ble Norad ledsaget på reisen av Thaddée Barega, visegeneralsekretær og kvalitetsansvarlig i Caritas Congo asbl og seniorrådgiver i Caritas Norge, Robert Hodosi som har koordineringsansvar for prosjektene.

Caritas Norge og Caritas Congo startet sitt samarbeid om et pilotprosjekt i 2011, og har siden den gang samarbeidet om to fire -femårige programmer innen matsikkerhet. I tillegg samarbeider Caritas Norge og Caritas Congo om et prosjekt mot de sosiale og økonomiske skadevirkningene av koronapandemien og om prosjekter som gir utdanning og opplæring til barn og unge som har jobbet i gruveindustrien i landet.

Småbruker Simon Ntimanssiem (52) står i åkeren og forteller at de får bedre avlinger etter at de begynte med klimasmart landbruk.

Bedre avlinger: Småbruker Simon Ntimanssiem (52) og kona forteller at de får bedre avlinger etter at de begynte med klimasmart landbruk. (Foto: Robert Hodosi/Caritas Norge)

Gode resultater

Matsikkerhetsprogrammet har i perioden 2018-2022 hatt et budsjett på nesten 26 millioner norske kroner og har nådd ut til 7 200 bondehusholdninger med svært gode resultater.

  • 82 % av småbrukerne i programmet spiser nå 2-3 måltider for dag
  • 61 % av husholdningene har økt sin inntekt
  • 93 % av husholdningene dyrker flere sorter grønnsaker. Slik har de både fått et mer variert kosthold og redusert sin sårbarhet, fordi de nå har flere ulike inntektskilder.

I Mvululu (15 km fra Kasamgulu) fikk delegasjonen fra Norad møte noen av deltagerne fra Caritas-prosjekter i Kinsiona, Banna, Kindamba og Mvululu. De besøkte dessuten en utstilling av landbruksprodukter, et fiskeoppdrett og en kjøkkenhage i Kinsiona (11 km fra Mvululu); samt prosjekter innen birøkt og skogplanting i Kindamba (7 km fra Mvululu). De fikk også demonstrert bruk av biogjødsel og besøkte et landbrukskooperativ i Banna (17 km fra Mvululu). Flere av programdeltakerne ble intervjuet og filmet av Norad.

Klimatilpasset landbruk

Simon Ntimanssiem (52) og kona har syv barn og en liten gård. Familien er blant dem som har fått starthjelp og opplæring av Caritas, for å gå i gang med klimatilpasset landbruk. De produserer flere forskjellige grønnsaker (tomat, paprika, spinat, aubergine etc) først og fremst til eget forbruk, men de selger overskuddet på markedet. Et variert og næringsrikt kosthold gir bedre helse til hele familien.

Klimatilpasset landbruk kan bidra til å redusere negative effekter av klimaendringer på plantevekst og vannkvalitet. Økt og mer intens nedbør, samt høyere temperaturer gir behov for tiltak som drenering, vekstskifte, valg av sorter og arter og tilpasset gjødsling. For Simon har opplæringen han har fått endret hverdagen mye.

– Før jeg fikk opplæring, jobbet jeg veldig mye uten resultat. Etter at jeg fikk opplæring av Caritas, jobber jeg mye mindre og får likevel gode avlinger, forklarer han.

En av verdens verste kriser

DR Kongo er rammet av en av verdens verste og kompliserte humanitære kriser. Mens situasjonen er relativt stabil i deler av landet, har væpnede konflikter og naturkatastrofer i øst tvunget snart seks millioner mennesker på flukt.  27 millioner mennesker i DR Kongo er, ifølge FN, avhengig av humanitær hjelp for å overleve og 40 prosent av den 92,38 millioner store befolkningen er underernært.

2022-12-20T12:51:05+00:00