NORAD

/NORAD
NORAD 2019-08-15T14:26:26+00:00
Norad

NORAD er direktoratet for utviklingssamarbeid. Caritas Norge og Norad samarbeider om langsiktige utviklingsprosjekter der Norad er en sentral finansieringskilde for Caritas sitt arbeid. I tillegg til å støtte våre programmer i utviklingsland, er Norad også en viktig samarbeidspartner for å sikre at programmene har best mulig kvalitet. Caritas Norge mottar også støtte fra NORAD til å drive informasjonsarbeid i Norge om globale utfordringer .