Norge investerer i skatteversting

//Norge investerer i skatteversting

I rapporten “Who benefits? Norwegian Investments in the Zambian Mining Industry” har Caritas Norge undersøkt hvordan norske investeringer i utvinningsindustrien i Zambia påvirker lokal utvikling og om det er motsetninger mellom norsk utviklingspolitikk og norske investeringer.

En potensiell inntektskilde
Zambia har store naturresurser særlig knyttet til mineraler. Derfor er gruveindustrien potensielt en viktig inntektskilde for zambiske myndigheter.      – Dersom inntektene fra denne industrien fordeles på en god måte kan det være svært viktige bidrag i arbeidet med utvikling i landet, sier rapportforfatter Maria Dyveke Styve. – Dessverre har denne industrien et dårlig rykte i mange utviklingsland på grunn av forurensing, miljøødeleggelser, tvangsflytting av lokalbefolkning, korrupsjon og skatteunndragelse. Zambia er ikke noe unntak, fortsetter hun.

Barn som leker foran den Glencore-eide gruven Mopani

Barn som leker foran den Glencore-eide gruven Mopani

Lite samstemt politikk
Flere selskaper i Zambia beskyldes for nettopp denne typen overtredelser og et av disse er GlencoreXstrata. Glencore er et av verdens største utvinningsselskaper og opererer i en rekke land. I 2008 ble selskapet kåret til ”årets verste” av en sveitsisk organisasjon og Greenpeace for sin negative effekt på samfunn og miljø. I 2009 ble det avslørt at Glencore hadde unndratt skatt i Zambia etter en revisjon som ble gjennomført med støtte fra blant annet fra norske myndigheter. Norge har nemlig arbeidet mye med å styrke zambisk skattepolitikk gjennom programmet ”skatt for utvikling”. Her har det vært særlig fokus på gruveindustrien i landet og Norge har blant annet bidratt med midler for å styrke zambiske skattemyndigheter.

I 2011, to år etter at den norskstøttede revisjonen avslørte Glencores skatteundragelser, valgte Oljefondet allikevel å investere i Glencore. I dag eier fondet 0,45 % av selskapet, noe som tilsvarer en investering på over 1 milliard kroner. – Når Norge støtter zambiske skattemyndigheter med den ene hånden, for så å investere i en skatteversting som Glencore med den andre vitner det om en lite samstemt politikk, mener Styve.

– Må trekke seg ut
Styve er derfor klar i sin konklusjon: oljefondet må trekke seg ut av Glencore. – Norge kan ikke stå inne for investeringer i et firma som både unndrar skatt og bidrar til store miljøødeleggelser, avslutter hun.

Caritas vil nå melde saken inn til Oljefondets etikkråd slik at de kan vurdere utrekk fra Glencore. Rapporten undersøkte også et annet gruveprosjekt i Zambia som Norge har investert i gjennom oljefondet. Også dette vil bli meldt inn til Etikkrådet slik at det kan gjøres en vurdering om dette er i strid med fondets etiske retningslinjer.

Her kan du lese rapporten Who Benefits – Norwegian Investments in the Zambian Mining Industri.

2018-02-05T14:49:16+00:00 12th desember, 2013|

About the Author: