Norge trapper opp innsatsen mot sult

//Norge trapper opp innsatsen mot sult

Norge styrker kampen mot sult gjennom en egen handlingsplan for matsikkerhet og klimatilpasning i utviklingspolitikken.
– Det er gledelig at regjeringen endelig vil øke innsatsen for å bekjempe sult og feilernæring. Dette har Caritas jobbet for i flere år, sier fungerende generalsekretær Knut Andreas Lid.

Av Ingrid Finess Evensmo

Soro Steward (32) viser hvordan man lufter jorda på den riktige måten i en vårløk-åker i flyktningleiren Bidi Bidi. Steward er flyktning fra Sør-Sudan. Nå gir han andre flyktninger opplæring i klimasmart landbruk i regi av Caritas. (Foto: CI)

Norges innsats mot sult og feilernæring har lenge vært fragmentert og uten en overordnet strategi. I fjor var den totale andelen av bistandsbudsjettet som gikk til langsiktig bistand innen matsikkerhet på bare 4,1 prosent.

Caritas har de siste årene rettet søkelyset mot behovet for matsikkerhet ved å organisere debatter, snakke og skrive innlegg om verdens sultkriser i media, og gi regjeringen og stortingspolitikerne konkrete innspill til politikk. Målet har vært økte ressurser og politisk prioritering av norsk bistand til landbruk og ernæring.

Handlingsplan om matsikkerhet

Arbeidet har gitt resultater. I 2017 ble det flertall på Stortinget for å styrke innsatsen for matsikkerhet. I vår kom en opptrappingsplan om klimatilpasset landbruk og matsikkerhet i utviklingsland. Nå jobber regjeringen med en handlingsplan for bærekraftige matsystemer som skal se matsikkerhet, klimatilpasset landbruk og ernæring i sammenheng.

I 2018 er den økonomiske opptrappingen til matsikkerhet og landbruk på ti millioner kroner. Vi håper statsbudsjettet for 2019 vil vise en enda større opptrapping sammenlignet med nivået for 2018, sier Lid.

Han understreker at en opptrapping ikke utelukkende må bestå av økonomiske virkemidler, men kan i tillegg være i form av politisk påvirkning globalt og mer effektiv bruk av eksisterende budsjett.

Sult var tema i Arendal

Under Arendalsuka i august i år inviterte Caritas, i samarbeid med EAT, til debatten «Norsk bistand i møte med klimaendringer og økende sult». Der kunne utviklingsminister Nikolai Astrup love at to milliarder kroner skal settes av fremover til tiltak innenfor matsikkerhet og landbruk.

Norge som pådriver

I debatten deltok også generalsekretær i Kristelig Folkeparti, Hilde Frafjord Johnson og grunnlegger av EAT, Gunhild Stordalen.

Grunnen til at verden ikke har lykkes med å bekjempe sult, er at det aldri har vært prøvd et globalt krafttak for landbruk og matsikkerhet. Norge har en utrolig viktig rolle å spille som pådriver for dette, sa Frafjord Johnson.

Stordalen la vekt på at det er mulig å skape et bærekraftig matsystem som gir alle nok og næringsrik mat uten å ødelegge planeten, og la fram konkrete forslag til hvordan dette kunne gjøres.

Artikkelen sto først på trykk i Caritas Info 2/2018

 

2018-10-02T14:32:40+00:00 27th september, 2018|

About the Author: