Norske organisasjoner advarer UD om situasjonen i Honduras

//Norske organisasjoner advarer UD om situasjonen i Honduras

Caritas og flere andre norske organisasjoner er bekymret for menneskerettighets-situasjonen i Honduras og ber Norge engasjere seg.

Illustrasjonsbilde fra Caritas Norges tidligere prosjekt i Honduras.

– Befolkningens grunnleggende rettigheter blir daglig krenket og det er nødvendig med et internasjonalt press for å stoppe den politiske volden mot demonstranter, sivilsamfunnsorganisasjoner og deres ledere i Honduras. Det skriver Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Caritas, Utviklingsfondet, Det norske menneskerettighetsfond, Fokus, Peace Brigades International i Norge (PBI) Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) i et brev til utenriksminister, Ine Eriksen Søreide.

Ni uker med demonstrasjoner

I ni uker har store folkemengder streiket og protestert i Honduras. Demonstrasjonene begynte 26. april som en protest mot privatisering av helse og utdannelse, men har nå utviklet seg til et folkelig og landsdekkende opprør. I en kontekst preget av store korrupsjonsanklager, autoritære tiltak og narkotika-korrupsjon, har protestene tatt opp igjen kravet fra etter valget i 2017 om at president Juan Orlando Hernández må gå av. Det er daglig blokkeringer av flere hovedfartsårer og grenseoverganger, og det har vært forsøk på å blokkere flyplassen i hovedstaden. De økonomiske tapene er i millionklassen. Regjeringen har møtt protestene med politi og militære som bruker tåregass og kuler mot demonstrantene. Samtidig foregår det en omfattende svertekampanje mot protestene og organisasjonene på nasjonale tv- og radiokanaler og på sosiale medier.

Vold fra sikkerhetsstyrkene

Regjeringens voldelige svar mot protestene har foreløpig ført til flere hundretalls skadde. Komiteen for familiemedlemmer av forsvunnede og anholdte i Honduras (COFADEH) melder i sin rapport om 42 demonstrasjoner og 136 protestmarkeringer som ble voldelig undertrykket av væpnede sikkerhetsstyrker i perioden 6 mai til 9 juni. Videre melder de om 4 drap, 33 sårede avslag- eller skytevåpen, 36 har blitt banket opp, 3 tilfeller av tortur, 48 ulovlige anholdelser, 32 drapstrusler og ett tilfelle av politisk motivert straffeforfølgelse. COFADEH rapporterer også om bruk av paramilitære styrker til å infiltrere demonstrasjonene og om generelle trusler og trakassering av organisasjoner, menneskerettighetsforsvarere og journalister.

10 år siden militærkuppet

28. juni er det ti år siden kuppet der militæret sendte president Manuel Zelaya i eksil til Costa Rica. FN og EU fordømte kuppet. De norske organisasjonene som har undertegnet brevet til utenriksministeren advarer om at protestene vil kunne eskalere ytterligere de kommende ukene, og kommer med følgende appell:

I tråd med Mld. St. 10 (2014-2015) og regjeringens erklærte mål om å fremme menneskerettigheter, demokratiprinsipper og beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere, oppfordrer vi regjeringen til å følge nøye med på situasjonen og den nye utviklingen i de kommende dagene.

Ber Norge engasjere seg

De undertegnede organisasjonene ber den norske regjeringen:

  • Den norske regjeringen bør kreve at honduranske myndigheter respekterer menneskerettighetene, særlig retten til fredelige demonstrasjoner. Krisen må løses med demokratiske midler.
  • Å minne honduranske myndigheter om anbefalingene fra de universelle og regionale menneskerettighetsmekanismene, om at opprettholdelse av offentlig orden er de sivile sikkerhetsstyrkenes ansvar, og at de må overholde de grunnleggende prinsippene om bruk av makt og våpen.
  • Å kreve etterforskning og rettsforfølgelse av de ansvarlige for drap og menneskerettighetsbrudd i landet.
  • Å undersøke mulighetene for å samarbeide med, eller støtte aktuelle FN-organer og andre internasjonale instanser som kan beskytte demonstrantene i Honduras og bidra til dialog.

Les hele brevet her

 

2019-07-02T15:55:12+00:00 28th juni, 2019|

About the Author: