#nullsult – Næringslivets rolle i bekjempelse av sult

/#nullsult – Næringslivets rolle i bekjempelse av sult
#nullsult – Næringslivets rolle i bekjempelse av sult 2018-02-05T14:47:56+00:00

#nullsult-konferansen 2017
Sult er et løsbart problem! Caritas inviterer til en konferanse med norsk næringsliv der aktører fra FN, politikk, sivilsamfunn, næringsliv og akademia utfordrer paradigmer og søker nye løsninger. Hva skal til for å utrydde sult innen 2030?

Facebook-bilde med nullsultlogo2 (2)

Verden står i dag overfor den største sultkrisen siden andre verdenskrig. 20 millioner mennesker står i fare for å dø av sult i Jemen, Somalia, Sør-Sudan og Nigeria. 815 millioner mennesker er rammet av kronisk sult, og tallet er på vei opp for første gang på 20 år. Vi må handle nå, og næringslivet må involveres om vi ønsker en bærekraftig løsning. Hvordan kan norske politikere legge til rette for at Norge, med vår unike kompetanse innen matvareproduksjon, bidrar til at verden når FNs bærekraftsmål nr. 2 – å utrydde sult innen 2030?

 • Status SDG2: Hva skal til for å utrydde sult innen 2030?
 • Hvordan kan norsk næringsliv bidra?
 • Hvordan kan norske politikere legge til rette for at vi når målet?

Disse og flere spørsmål settes på dagsorden under konferansen #nullsult.
Caritas ønsker deg velkommen til årets konferanse om bekjempelse av sult. Vel møtt!

PÅMELDING


Fredag 17. november kl. 09:00 til 15:00

Gratis inngang – Lunsj inkludert

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo

PROGRAM
OM INNLEDERNE

08:30 Registration

09:00 Welcome by Caritas and NHO

09:20 Key Note by Arnhild Spence, WFP – Status SDG2: What needs to be done to eradicate hunger by 2030?

09:40 Session 1 – What is the situation: Causes, effects, and measures to be taken.
IN ENGLISH ONLY

11:15 Lunch break

12:00 Session 2 – How can private sector, civil society and national authorities
cooperate to achieve SDG2?

13:45 Session 3 – Debate: How can Norwegian government help the world to achieve #zerohunger by 2030?

15:00 Mingling and Coffee

Innledere og paneldeltakere fra:

 • Utenriksdepartementet
 • NHO (Næringslivets Handelsorganisasjon)
 • Yara International
 • FAO (Food and Agriculture Organization)
 • WFP (World Food Programme)
 • Utenriks- og forsvarskomiteen
 • NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi)
 • EAT Foundation
 • Cermaq
 • Hordafor
 • Caritas Norge
 • Caritas Uganda
 • Hauge Aqua
 • AgriAnalyse