#nullsult-konferansen 2018

/#nullsult-konferansen 2018
#nullsult-konferansen 2018 2018-10-11T09:30:22+00:00

#nullsult-konferansen 2018
Sammen kan vi løse sulten. Caritas inviterer til en konferanse der målet er å finne ut hvordan norsk kompetanse og partnerskap mellom politikere, næringsliv og sivilsamfunn kan utrydde global sult.

Facebook-bilde med nullsultlogo2 (2)

821 millioner mennesker er rammet av kronisk sult. For andre år på rad ser vi at sulten er på frammarsj, og ikke på retur. Om vi ønsker å stoppe denne trenden må vi få gode partnerskap mellom politikere, næringsliv og sivilsamfunn. Hvordan kan vi skape partnerskap som bidrar til å oppnå bærekraftsmål nr. 2 – å utrydde sult – innen 2030?

 • Hvordan kan vi stagge sulten gjennom innovasjoner, sirkulærøkonomi og klimasmarte løsninger?
 • Hvordan kan endrede verdikjeder og matsystemer bidra til å nå bærekraftsmål nummer 2?
 • Hvilken rolle vil norsk kompetanse på blant annet akvakultur spille i dette arbeidet?

Disse og flere spørsmål settes på dagsorden under konferansen #nullsult.
Caritas ønsker deg velkommen til årets konferanse om bekjempelse av sult. Vel møtt!

PÅMELDING


Tirsdag 16. oktober kl. 09:00 til 13:00

Gratis inngang – Lunsj inkludert

Sted: Næringslivets Hovedorganisasjon, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

PROGRAM
OM INNLEDERNE

09:00 – 10:45    Panel debate on SDG2

09:00    Welcome by Knut Andreas Lid, acting Secretary General, Caritas Norway

09:05    SDG 2: Norwegian priorities in the fight against global hunger – Nikolai Astrup, Norwegian Minister of Development

09:20    Status on SDG2: Is aquaculture and climate smart agriculture the key to ending hunger? – Hellen Chanikare, project manager, Caritas Uganda

09:35    Key findings in agricultural research that can have an impact on food production and food security in the future – Jennie Barron, Prof. Agriculture and Water, CGIAR

09:50    Transforming agriculture and ending hunger through innovative partnerships – Bernhard Stormyhr, Head of Sustainability Management, Yara International

10:05    The need to rethink food systems – Olav Kjørven, Chief Stategy Officer, EAT

10:20    Dialogue on The role of Norway in ending hunger/SDG2

Moderator: Nikolai Hegertun, University of Oslo, Centre for Development and the Environment

10:45    Coffee Break

PART 2

11:00    Three parallel round table sessions

Session 1:

11:00 – 12:30 Ending hunger through innovations, circular economy and climate smart solutions How can technology help us increase food production, improve processing and storage and make farmers more resilient to climate change? How can Norwegian expertise foster innovations and climate smart solutions to realize SDG2 globally?

Short interventions by: NIBIO, Yara, CGIAR, Norwegian Church Aid, Circular Norway with more.

Session 2:

11:00 – 12.30 Partnership (SDG17) – value chains and rethinking of food systems

While 815 million people are suffering from hunger, one third of global food production is wasted. How can we change the global food system – the way we grow, process, store and transport food – to eradicate hunger and malnutrition? Focus on best practices of partnerships between governments, civil society and the private sector as a key to motivate further investments.

Short interventions by: Fairtrade, Norges Vel, Norwegian Development Fund with more.

Session 3:

11:00 – 12:30 Aquaculture: the solution to increase food production and feeding the world?

Fish farming is the fastest growing food producing sector in the world. How can Norwegian expertise in aquaculture contribute to ending hunger by 2030?

Short interventions by: Norad Fish for Development Programme, Pharmaq, Norges Vel, Norfund with more.

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 15:00 Speed dating opportunity with conference participants at NHO

Innledere og rundebordsdeltakere fra blant annet:

 • Utenriksdepartementet
 • NHO (Næringslivets Handelsorganisasjon)
 • Yara International
 • NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi)
 • EAT
 • Caritas Norge
 • Caritas Uganda
 • CGIAR
 • Kirkens Nødhjelp
 • Utviklingsfondet