Ny åpenhetslov kan hjelpe unge ut av moderne slaveri

/, moderne slaveri/Ny åpenhetslov kan hjelpe unge ut av moderne slaveri

Er det kobolt eller gull fra barnearbeid i Kongo i mobilen din? 1. juli trer åpenhetsloven i kraft. Den gir alle større bedrifter som selger varer og tjenester i Norge en plikt til å svare oss forbrukere på slike spørsmål. Håpet er at loven på sikt kan beskytte barn og unge fra moderne slaveri i gruver i DR Kongo. 

Av Birgit Vartdal og Heidi Solheim Nordbeck  

Jente fra DR Kongo kledd i sort T-skjorte og blått skjørt sitter i en blå plaststol

Ny lov:  Åpenhetsloven skal bidra til anstendige arbeidsforhold globalt. Gruvedrift i Kongo er spesielt utsatt for brudd på arbeidsrettigheter. Pauline (bildet) er en av flere ungdommer som Caritas Norge har hjulpet tilbake til skolebenken og vekk fra utnyttelse i gruver. (Film: Caritas Congo)

Norge er et av de første landene som lovfester dette ansvaret som selskapene har. Det stilles store forventninger til den nye åpenhetsloven. En gang i året må bedriftene utføre såkalte aktsomhetsvurderinger, for å sikre menneskerettigheter og anstendig arbeid for arbeidere i alle ledd av verdikjeden. Nå kan ikke lenger selskapene unnskylde seg med at varene er produsert i andre land eller av fabrikker de ikke eier. 

– Denne loven er svært aktuell og etterlengtet. I kjølvannet av koronapandemien, ser vi at arbeidsledighet, fattigdom og sult fører flere utsatte grupper inn i utnyttelse globalt. Håpet er at åpenhetsloven og lignende lover i EU og andre land kan bidra til å sikre menneskeverd og anstendige arbeidsforhold globalt, sier generalsekretær Martha Skretteberg i Caritas Norge.

Barnearbeid er utbredt

I dag lever 160 millioner barn i verden som barnearbeidere. Caritas jobber med å bekjempe moderne slaveri internasjonalt og utnyttelse i arbeidslivet i Norge. I DR Kongo samarbeider Caritas med Norad og Operasjon Dagsverk (OD) om prosjekter for å hjelpe barn og ungdommer ut av gruvene og tilbake på skolebenken eller i yrkesutdanning.  

– Det var en jobb full av lidelse. Og det var så vidt jeg fikk betalt, forteller Pauline (17).

Tidligere jobbet hun i en bar i en gruve i Øst-Kongo, hvor hun ble utsatt for vold. Nå studerer hun pedagogikk og kjenner til barn og unges rettigheter. Pauline er en av flere ungdommer som Caritas Norge har hjulpet tilbake til skolebenken og vekk fra utnyttelse i gruver. 

– Råvareleddet i DR Kongo er særlig utsatt for utnyttelse av unge mennesker, og forbruksvarer vi trenger i vår hverdag kan stamme derfra. Det er positivt at bedrifter nå må være åpne og ta risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter alvorlig gjennom aktsomhetsvurderinger, sier Skretteberg.

Arikkelen fortsetter under videoen…

Ny sjanse med Caritas og OD

– Gruven er ikke for jenter. Der lever man et vanskelig liv. Som jente, må du drive med prostitusjon eller hardt arbeid i gruvene, istemmer Mireille (19). 

Som svært ung forlot hun foreldrene sine og måtte klare seg selv. Hun endte opp i et gruvebrudd. Med støtte fra Caritas og OD har hun fått en ny sjanse som søm-lærling, hvor både lønn og arbeidsforhold er mye bedre enn i gruvene.

Artikkelen fortsetter etter videoen…

Utnyttelse også i Norge

Også i Norge er utnyttelse et problem. 

– I vårt arbeid i Norge ser vi at det ofte er utenlandske arbeidstakere som utsettes for uverdige arbeidsforhold, underbetaling og maktmisbruk. Denne loven kan være med å forebygge slike uverdige arbeidsforhold både hjemme og ute, legger Skretteberg til.

Fakta om åpenhetsloven

Formål: Hovedformålet med loven er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester».  

Plikter: Loven omfatter to plikter for bedriftene: 

  • Informasjonsplikt: å «sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».
  • Å utføre aktsomhetsvurderinger: å kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos leverandører/underleverandører.

Omfang: Loven gjelder for:

  • Virksomheten som hører hjemme i Norge; norske aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, stiftelser, foreninger, samvirkeforetak, ansvarlige selskaper osv.
  • Utenlandske virksomheter som er skattepliktige til Norge.
  • Virksomheter som tilbyr varer og tjenester, i eller utenfor Norge. Det spiller ingen rolle hva slags varer eller tjenester det er snakk om, eller hvem kundene er.
  • Bare «større» virksomheter: (i) allmennaksjeselskaper og selskaper som er notert på børs eller regulert markedsplass, i Norge eller i utlandet og/eller (ii) virksomheter som overskrider to av tre terskler:
  • Salgsinntekt på 70 mill. kroner
  • Balansesum på 35 mill. kroner
  • Gjennomsnittlig 50 årsverk i regnskapsåret

Kilde: NHO

 

2022-07-04T14:52:47+00:00 1st juli, 2022|

About the Author: