Ny president på Sri Lanka – Caritas forventer en positiv utvikling

//Ny president på Sri Lanka – Caritas forventer en positiv utvikling

Etter to perioder som president endret Rajapaksa grunnloven med håp om å bli gjenvalgt for sin tredje periode. Men opposisjonen vant valget og Maithiripala Sirisena ble president 8. januar 2015. Caritas Norge mener norske myndigheter og næringsliv bør fornye sitt engasjement på Sri Lanka.

Fra valget januar 2015. Foto: Vikalpa/Groundviews/Maatram/CPA, Flickr.

Mahinda Rajapaksa har styrt landet gjennom en historisk periode. Han hylles for å ha fått slutt på den 26 år lange borgekrigen og for å ha bidratt til landets økonomiske vekst de ti siste årene. Samtidig blir han kritisert for den brutale måten han avsluttet krigen på og at hans styre utviklet seg i en mer korrupt og autoritær retning.

Tidligere helseminister Maithripala Sirisena, som var medlem av «The Sri Lankan Freedom Party» sammen med Mahinda Rajapaksa, valgte i november 2014 å si opp sin stillingen til fordel for opposisjonen. Med et fokus på godt styresett vant han 51,28 prosent av stemmene. En stor andel av disse stemmene kom fra tamiler og muslimer. Dermed er den nye regjeringen nødt til å prioritere bekymringene til det tamilske og muslimske samfunnet på øya.

Foto: Caritas Internationalis.

Pater og direktør for Caritas Sri Lanka George Sigamoney, mener presidentskiftet er en god nyhet og forventer på lik linje med velgerne en politisk kursendring med like rettigheter for alle.

– Valgresultatet viser at befolkningen avviser både religiøs og annen ekstremisme, sier Sigamoney.

Caritas forventer en positiv utvikling etter valget

Caritas Norge mener norske myndigheter og næringsliv bør benytte denne anledningen til å fornye sitt tidligere engasjement på Sri Lanka. Siden 1967 har Norge støttet flere utviklingsprosjekter på Sri Lanka, men Norges rolle under fredsprossen mellom regjeringen og tamiltigrene har medført kritikk. Dette har sammen med den økonomiske veksten i landet som har ført til at Sri Lanka betraktes som et mellominntektsland og en reduksjon i støtte fra norske donorer. Norad har blant annet nærmest halvert støtten.

– Men denne utviklingen betyr ikke at alle konfliktene er løst og at behovene er møtt. Det kreves en mer langsiktig innsats for å forstå problemene i lokalsamfunnene, imøtekomme og å sikre befolkningens rettigheter og verdighet, forklarer programkoordinator for Asia i Caritas Norge, Aron Halfen.

Caritas Norge har tidligere drevet humanitært arbeid og fredsarbeid på Sri Lanka. Caritas- nettverket gjør allerede en viktig jobb i landet, men det er rom for et økt norsk engasjement og flere midler, mener Halfen.

– Gjennom årene har det dukket opp nye behov og i 2013 startet vi opp et langsiktig samarbeid med Caritas Sri Lanka. Dette prosjektet har bidratt til mer variert næringsgrunnlag, økt inntekt og sparing, redusert bruk av farlige kjemikalier i jordbruket og ikke minst større politisk innflytelse fra grasrota.

Pavens besøk

Under et besøk på Sri Lanka den 13. januar 2015 ba Pave Frans om respekt for menneskerettighetene i landet.

– Gjenoppbygging av et land omhandler mer enn bare infrastruktur, enda viktigere er det å fremme menneskelig verdighet, respekt for menneskerettigheter, og full inkludering av hvert medlem av samfunnet, sa han da han ankom hovedstaden Colombo.

Caritas Norge på Sri Lanka

Caritas Norge har gjennom flere år jobbet med humanitært arbeid og fredsarbeid på Sri Lanka. Siden 2013 har vi hatt et langsiktig samarbeid med Caritas Sri Lanka. Hovedfokuset for prosjektene er arbeid med matsikkerhet og forsoningsarbeid mellom ulike religiøse grupper.

Her kan du lese mer om Caritas Norges arbeid på Sri Lanka.

Støtt vårt arbeid på Sri Lanka
Vil du støtte vårt arbeid på Sri Lanka? Gi et bidrag her eller benytt vår gavekonto 8200.01.93433. Merk innbetalingen ”Sri Lanka”.

Flere saker om Sri Lanka:

Sri Lanka ti år etter tsunamikatastrofen

Når klimaendringer truer matsikkerheten

Religiøs konflikt eskalerer

Rettighetsaktivister arrestert på Sri Lanka

2019-04-29T10:51:29+00:00 16th januar, 2015|

About the Author: