Ny rapport om løsninger på klimakrisen

//Ny rapport om løsninger på klimakrisen

Neste uke starter FNs Generalsekretær sitt ekstraordinære høynivåmøte for klimaet. Målet er klimahandling og høyere ambisjoner. Denne uken kom en ny rapport som viser at et klimatilpasset landbruk vil være en av de viktigste løsningene på klimakrisen.

Foto: Catherine Trautes/Caritas Norge

Rapporten kommer fra Food and Land Use Coalition (FOLU), og gir en god fremstilling av hvor viktig det er å endre hvordan vi produserer maten vår og benytter landområder for å bidra til å løse klimakrisen. Forslagene som fremmes er ikke nye, men gir ytterligere grunnlag for å fremme en omlegging av lanbrukssektoren og våre matsystemer. Det er metoder som vil øke produktiviteten, øke jordas opptak av karbondioksid og sørge for at småbønder får bedre betalt.  Mange av konklusjonene er i tråd med hvordan Caritas Norge driver våre programmer for matsikkerhet i Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Les  hele rapporten «Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use» her

NRKs sak om rapporten «Rapport: Trenger 37 ganger Norges areal for å unngå sultkatastrofe» her

Les mer om Caritas Norges arbeid for matsikkerhet og bekjempelse av sult her

 

 

2019-09-16T16:50:07+00:00 16th september, 2019|

About the Author: