Ny styreleder i Caritas Norge

//Ny styreleder i Caritas Norge

Caritas Norge avholdt 27. april sitt årlige rådsmøte på Mariagården i Oslo. Blant sakene på rådsmøtet var valg av nye styremedlemmer, deriblant også ny styreleder for Caritas Norge.

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg og ny styreleder i Terje Osmundsen

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg og ny styreleder Terje Osmundsen

Organisasjonens valgkomité hadde funnet to kandidater som ble innstilt til å overta etter styremedlemmer som ikke ønsket å stille til gjenvalg. Valgkomiteens kandidater var Terje Osmundsen (styreleder) og Elsa Leona McClimans (styremedlem). I tillegg hadde valgkomiteen innstilt Andreas Falkenberg til gjenvalg. Alle valgkomiteens innstilte kandidater ble valgt ved akklamasjon. Ny styreleder i Caritas Norge fra og med 27. april er dermed Terje Osmundsen. Under er kort informasjon om de nye styremedlemmene:

Terje Osmundsen er næringslivsleder og tidligere politiker i partiet Høyre, og har hatt ulike styreverv i norsk nærings- og samfunnsliv siden 1980-tallet. Han er cand.polit. med statsvitenskap, økonomi og rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Osmundsen var formann i Unge Høyre 1979–1980 og personlig rådgiver for statsminister Kåre Willoch 1981–1985. Han har blant annet vært viseadministrerende direktør i NHO (1991–1994), direktør i Kværner (1994–1997) og redaktør og gründer for ukebrevet og tenketanken Mandag Morgen (2003–2008). Fra 2009 har Osmundsen vært viseadministrerende direktør i solenergiselskapet Scatec Solar AS.

Else Leona McClimans er advokat/partner i Advokatfirmaet Frøland & Co DA. Hun koordinerte i perioden 2002–2006 FNs menneskerettighetsnettverk HURITALK for FNs utviklingsprogram (UNDP). Tidligere stillinger omfatter dessuten rådgiverstillinger i UNDP Mosambik og hos Likestillingsombudet, samt forskningsassistent ved Institutt for Offentlig Rett.

Styrets øvrige medlemmer, som ikke stod på valg ved årets rådsmøte er: Kirsti Øyen, p. Sigurd Markussen (permisjon fram til juli 2014) og Henrik von Achen (vikar for p. Sigurd Markussen fram til juli 2014).

2018-02-05T14:49:24+00:00 29th april, 2013|

About the Author: