Nye avtaler sikrer frivillige aktiviteter for beboere i asylmottak

//Nye avtaler sikrer frivillige aktiviteter for beboere i asylmottak

UDI har inngått intensjonsavtaler med en rekke nasjonale frivillige og humanitære organisasjoner. Hensikten er at beboerne på mottak kan få brukt sine egne evner og personlige ressurser gjennom frivillige aktiviteter.

Intensjonsavtalene er inngått med Caritas, Kirkens Bymisjon, Norges Idrettsforbund og Norske Kvinners Sanitetsforening. Etter sommeren skal det inngås lignende avtaler med Norges Røde Kors, Redd Barna, Frelsesarmeen og Norsk Folkehjelp.

Eksempler på frivillige tiltak disse organisasjonene skal legge til rette for, kan være turgrupper, barneaktiviteter, språktrening, matlagingsgrupper, arbeidstrening og karriereveiledning.

– Målet med avtalene er å øke aktivitetstilbudet i mottakene for å fremme integrering og toleranse, samt å stimulere til samhandling mellom asylsøkerne og lokalsamfunnene. Vi ser frem i mot et godt samarbeide med organisasjonene til beste for beboerne, sier Christine Wilberg, avdelingsdirektør i Region- og mottaksavdelingen i UDI.

UDI er også i dialog med andre organisasjoner som det kan være aktuelt å inngå intensjonsavtaler med dersom det skulle vise seg å være behov for det.

UDI

2018-02-05T14:48:46+00:00 4th juli, 2016|

About the Author: