Nye filmer gir tips og råd

//Nye filmer gir tips og råd

Hver sommer kommer utenlandske sesongarbeidere til Norge for å jobbe i landbruket. For å styrke deres rettigheter og gjøre arbeidsoppholdet så godt som mulig har vi laget egne informasjonsfilmer på tre språk.

Av Anette Skomsøy, kommunikasjonsrådgiver 

Sesongarbeidere: Hvert år hjelper sesongarbeidere til med innhøsting av grønnsaker på Hørte Gård i Lier. (Foto: Herman Ekendahl-Dreyer)

Filmene er laget i tre versjoner – på polsk, ukrainsk og engelsk. De tar for seg regler og rettigheter man har som arbeidstaker, og hva man kan forventes av arbeidsforholdet. Den sier også noe om forventningene arbeidsgiver har til sesongarbeiderne. Målet er å bidra til et godt arbeidsliv, og forebygge arbeidskriminalitet og utnyttelse av utenlandske arbeidstakere.

I produksjonen av filmene har Caritas fått gode innspill både fra Norges Bondelag og Arbeidstilsynet.

I filmen møter dere blant annet gårdbruker Anders Hørte som har lang erfaring med å hyre sesongarbeidere. En av dem er Arthur fra Polen som med sine 17 års erfaring deler tips og råd til andre sesongarbeidere. I filmen informerer ansatte ved Caritas Ressurssenter om hva en arbeidskontrakt bør inneholde og mye annet.

Filmene er del av en informasjonskampanje for å fremme verdige arbeidsforhold, og finansiert av Justisdepartementet. I samarbeid med lokale Caritas over hele landet, jobber vi målrettet for å bistå sesongarbeidere og bekjempe utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft i norsk arbeidsliv.

Gir veiledning i sommer

I hele sommer kan sesongarbeidere og andre utenlandske arbeidstakere ta kontakt med vårt ressurssenter. Her kan de få veiledning, juridisk hjelp og støtte på en rekke språk i ulike spørsmål knyttet til sin arbeidssituasjon.

Veilederne kan nås på telefon 23 33 43 61 mellom klokken 10:00 og 16:00 – mandag til torsdag.

2021-07-01T12:56:49+00:00 30th juni, 2021|

About the Author: