Nye fredssamtaler på Filippinene

//Nye fredssamtaler på Filippinene

15 måneder etter de siste samtalene har National Democratic Front (NDF) og myndighetene på Filippinene nå gjenopptatt fredssamtalene. Partene møttes i Norge til uformelle samtaler 14-15 juni og det planlegges flere uformelle samtaler i nær fremtid. Årsaken til stillstanden de siste månedene har vært uenigheter om hvilke av NDFs rådgivere som er en del av ikke-arrestasjonsavtalen som ble inngått på 90-tallet. Dette er en avtale som sikrer at NDFs rådgivere i fredsprosessen løslates dersom de arresteres. Om uenigheten rundt løslatelse nå er et tilbakelagt kapitel er ennå uvisst, men at partene igjen har valgt å ha samtaler må sees som et positivt signal på at det er mulig å gå videre til de vanskelige temaene i konflikten.

Caritas, Kirkelig Fredsplattform og Kirkens Nødhjelp arbeider med fred på Filippinene gjennom det økumeniske kirkeledernettverket Philippine Ecumenical Peace Platform (PEPP). Kirkelederne i PEPP har vært pådrivere for å få løst denne uenigheten blant annet ved å tilby partene å stå som garantister for rådgiverne det er snakk om å løslate. Konflikten mellom NDF og myndighetene er en sosioøkonomisk konflikt som har pågått siden 1969 og den har sine røtter i de store forskjellene i landet. Både PEPP og Caritas mener at fredsprosessen må komme videre og at de viktige økonomiske og sosiale spørsmålene blir satt på dagsorden.

Norge har vært tilretteleggere i fredsprosessen på Filippinene siden 2001 og samarbeidsprosjektet har mottatt støtte fra Utenriksdepartementet siden 2004. Fredsprosessen har hatt store bølgedaler og PEPPs oppgave er å ansvarliggjøre de to partene i konflikten til å fortsette samtalene. I juli 2012 ser det ut til at prosessen igjen beveger seg litt fremover.  Både PEPP og Caritas mener at fredsprosessen må gå videre og at de viktige økonomiske og sosiale spørsmålene blir satt på dagsorden.

Her kan du lese mer om vårt arbeid på Filippinene.

Les mer om de to panelene og oppdateringer på forhandlingene:
Myndighetene på Filippinene
National Democratic Front

Bilde: Erkebiskop Antonio Ledesma i PEPP og Martha Skretteberg generalsekretær i Caritas Norge. Foto: Caritas Norge.

2018-02-05T14:49:32+00:00 2nd juli, 2012|

About the Author: