Nye kamper i DR Kongo

//Nye kamper i DR Kongo

Etter nesten et halvt år med våpenhvile og fredsforhandlinger, blusset 20. mai konflikten mellom opprørsgruppa M23 og myndighetene i DR Kongo opp igjen for fullt utenfor byen Goma øst i DR Kongo. De to partene skal ha havnet i kraftige kamper i området nord for byen, som er regionshovedstaden i regionen Nord-Kivu. Situasjonen fører til frykt blant en allerede hardt prøvet befolkning i Øst-Kongo.

Sprikende forklaringer
Myndighetene og M23 har svært sprikende forklaringer på hvordan kampene oppstod. I følge myndighetene oppstod kampene som en følge av at FN har styrket sin tilstedeværelse i området. De mener at M23 med denne offensiven ønsker å forhindre eller forstyrre utplasseringen av FN-styrkene. I følge hæren angrep M23 regjeringsstyrker omtrent 12 kilometer nord for Goma, men opprørsstyrkene ble presset tilbake etter omtrent to timer med trefninger.

M23 på sin side mener det var regjeringshæren som først åpnet ild og at opprørsgruppen motstod myndighetenes offensiv og beleiret strategiske punkter utenfor Goma. I følge en talsmann for M23 hadde de ingen ønsker om å avansere mot byen.

Bilde nettsak (Foto_Taylor Kakala-Caritas Congo)

Under konflikten i november 2012 ble hundre tusenvis drevet på flukt i det samme området hvor det nå har vært trefninger (Foto: Taylor Kakala/Caritas Kongo)

Panikk i befolkningen
Caritas Kongo driver nødhjelpsarbeid og andre prosjekter i området og forteller at trefningene har ført til panikk i befolkingen i området. Befolkningen i to områder, Mudja og Mutaho, har sett seg nødt til å flykte fra de harde kampene. Bare her er det snakk om bortimot 3000 mennesker som har blitt internt fordrevet siden mandag. Flesteparten av disse bor nå hos vertsfamilier. Caritas Kongo er bekymret for at disse kampene skal eskalere og at de igjen får en situasjon lik den som oppstod i kjølvannet av kampene i november 2012. Da ble flere hundre tusen mennesker drevet på flukt. De vil derfor fortsette å følge situasjonen nøye.

Caritas Norge støtter Caritas Kongos arbeid i området og har blant annet satt i gang et flerårig prosjekt med mål om å bidra til langsiktig utvikling i landet. Her fokuserer vi blant annet på temaer som matsikkerhet, demokrati og godt styresett, og hiv/aids. Om du ønsker å støtte vårt arbeid i DR Kongo kan du gi et bidrag til konto 8200.01.93433. Det er også mulig å gi et bidrag online. Husk å merke bidraget med ”DR Kongo”.

2018-02-05T14:49:23+00:00 22nd mai, 2013|

About the Author: