Ødelegges hvert år av naturkatastrofer

//Ødelegges hvert år av naturkatastrofer

Filippinene er et av de mest utsatte landene for klimaendringer. Tropiske stormer og tyfoner som tar liv og ødelegger områder vil trolig øke i intensitet i årene fremover.

Av Ingrid Finess Evensmo, prosjektsekretær i Caritas Norge.

Tyfonen Haiyan er den kraftigste tropiske stormen som noensinne har truffet Filippinene og etterlot enorme ødeleggelser i byen Tacloban. Foto: Caritas Internationalis.

– Tyfoner som Haiyan og dens ødeleggelser gir det internasjonale samfunnet en viktig påminnelse om at vi ikke har råd til å utsette handling for klimaet. Det landet mitt går igjennom som et resultat av ekstreme klimahendelser er galskap. Klimakrisen er galskap.

Det sa Filippinenes representant i de internasjonale klimaforhandlingene, Yeb Saño, til en sal av verdensledere og forhandlere på klimatoppmøtet i Polen i november 2013. Det var få dager etter den sterkeste tyfonen noensinne hadde truffet de Filippinene 8. november. Mer enn 8000 mennesker hadde omkommet, og en halv million hus var ødelagt. Saño visste selv ennå ikke om medlemmer av hans egen familie var i live. Talen rørte flere i salen til tårer, og Saño har blitt hyllet for måten han synliggjorde konsekvensene av klimaendringene for fattige land.

Filippinene er et av de mest utsatte landene for klimaendringer. Øygruppen ligger i en av de mest aktive områdene for tropiske sykloner, og intensiteten på disse er ventet å styrkes som følge av varmere havtemperaturer. Klimasårbarheten er i tillegg stor på grunn av utstrakt fattigdom. 40 prosent av befolkningen lever på mindre enn to dollar dagen, og har liten mulighet til å beskytte seg selv og familien hver gang en naturkatastrofe rammer.

Viktig med katastrofeforebygging

Flora Badanoy (39), bor på den østlige delen av øya Samar på Filippinene, hvor Caritas Norge støtter gjenoppbyggingen gjennom de lokale partnere Caritas Filippinene og Catholic Relief Services. Foto: Caritas Internationalis.

Enkelte filippinske regioner er mer utsatte for stormer og tyfoner enn andre. Den østlige Visayas-regionen ble hardt rammet av Haiyan i 2013, og ble igjen truffet av tyfonen Hagupit i desember 2014. Hver gang setter hendelsene lokalsamfunn tilbake og gjør inngripen i folks liv. Caritas har så langt gitt nødhjelp til 100.000 familier og hjulpet med å gjenoppbygge 23.000 hjem etter Haiyan. Selv mer enn ett år etter katastrofen fortsetter arbeider med å hjelpe de fattigste med å gjenoppbygge sine hus og skape seg ny inntekt.

– Naturkatastrofer skaper internasjonal oppmerksomhet og pengedonasjoner. Men vi må legge mer vekt på å forebygge de langsiktige konsekvensene av klimarelaterte katastrofer. Programmer for å redusere folks klimasårbarhet trenger mer ressurser slik at vi kan minimere effektene av katastrofer for de fattigste, sier Joseph Curry som leder deler av Caritas’ innsats på Filippinene etter Haiyan.

Han mener forebygging og beredskapen må forbedres, spesielt på lokalt nivå. Caritas og partnere jobber gjennom lokale kirker og med lokale myndigheter for å forbedre tidlige varslingssystemer for å sikre at folk vet når en storm kommer.

– Ved å hjelpe til med å styrke kunnskapen om værfenomener og evakueringsberedskapen, kan vi redusere antallet omkomne og skader på mennesker og eiendeler fra tyfonene, sier Curry.

Glade for pavens støtte

Foto: Caritas Internationalis.

Å redusere klimasårbarheten på Filippinene handler også om å bekjempe fattigdom og arbeidsløshet og andre grunnleggende samfunnsutfordringer. Pave Frans har trukket en linje mellom dagens økonomiske system, miljøødeleggelser og sårbarheten for naturkatastrofer. Pavens engasjement for klimaet og de fattige har begeistret mange filippinere.

– Det gleder oss at paven skal utstede en encyklika på klimaet fordi dette viser oss at det finnes håp i å adressere klimaendringene, sa Yeb Saño til Democracy Now i januar 2015.

Støtt Caritas’ Fasteaksjon 2015: Skaperverket: Vår gave – vårt ansvar!

Du kan hjelpe Caritas Norges arbeid med miljø i Latin-Amerika, Afrika og Asia.

Gi et bidrag her eller benytt vår gavekonto 8200.01.93433. Merk innbetalingen «Fasteaksjon 2015».

For girobetaling se vedlagt fasteaksjonsbrev i vårt medlemsmagasin Caritas Info 1, som er ute hos leserne mellom 12. og 15. mars 2015.

 

 

 

2018-02-05T14:49:05+00:00 3rd mars, 2015|

About the Author: