Offisiell åpning av Caritas Infosenter i Bergen

//Offisiell åpning av Caritas Infosenter i Bergen

Mandag 30. september ble Caritas Infosenter i Bergen offisielt åpnet. Tor Andre Ljosland fra KRF stod for den offisielle åpningen, som ble feiret med festtaler, musikalske innslag og kake.

Åpning infosenter bergenIntenst arbeid i sommer
I vår bestemte Caritas St. Paul seg for å starte arbeidet med å åpne et infosenter for arbeidsinnvandrere i Bergen. Gjennom sommermånedene har den lokale caritas-gruppen arbeidet intenst med legge de praktiske forholdene til rette. Blant annet har de hatt et nært samarbeid med Robin Hood Huset i Bergen der de nå leier lokaler. Prosjektet er midlertidig finansiert ut 2013 gjennom regjeringens tilskuddordning for humanitære tiltak rettet mot fattige tilreisende. Når det økonomiske kom på plass fikk man ansatt en medarbeider for å koordinere arbeidet og senteret ble en realitet.

Selebre gjester
Foruten Tor Andre Ljosland (KRF) var også bystyrerepresentant Linn Kristin Engø (A) tilstede for å gratulere med åpningen av infosenteret og for å sette fokus på arbeidsinnvandreres vanskelige situasjon. Hilsener ble også overbrakt fra sogneprest i st. Paul menighet, dom Alois Brodersen, og fra Robin Hood Husets ledelse, representert ved styreleder Wenche Berg Husebø og daglig leder Marcos Amanob. Caritas Norge var selvfølgelig også tilstede på åpningen.

Caritas Infosenter i Bergen tilbyr informasjon og veiledning til innvandrere blant annet knyttet til tematikk rundt arbeidssituasjon, arbeidssøking, bolig og helse. En bred språkkompetanse skal sikre at innvandreren får hjelp på et språk de selv forstår.  Senteret er ment som et supplement til det arbeidet som det offentlig og andre frivillige organisasjoner gjør. I tilknytning til senteret driver også Caritas St. Paul gratis norskundervisning.

Caritas Norge gratulerer Caritas st. Paul med det nye senteret og ønsker lykke til med det viktige arbeidet som gjøres for innvandrere gjennom senterets tilbud.

Kontaktinfo til Caritas Infosenter i Bergen
Infosenteret i Bergen har alltid behov for frivillige. Dersom du ønsker å være frivillig på infosenter eller har andre henvendelser knyttet til infosenteret i Bergen, kan du besøke dem i Robin Hood-huset i Magnus Barfotsgate 22, 5015 Bergen. Du kan også ringe dem på telefonnummer 917 66 401 eller du kan sende en e-post til infosenterbergen@caritas.no.

2018-02-05T14:49:20+00:00 1st oktober, 2013|

About the Author: