Økt avling gir økt livskvalitet

//Økt avling gir økt livskvalitet

I Gulu bispedømme bor 49 år gamle Aboke Holline Docus. Hun har 8 barn, et av barna er handikappet. Hun og familien bor i Lamola landsby i Amurudistriktet, et av områdene der Caritas Norge jobber med matsikkerhet i Uganda.

Av Aina Østreng, programkoordinator

Caritas Gulu

Caritas Gulu, Aboke Holline Docus

I 2014 økte hun peanøttproduksjonen sin med 120 prosent. I 2013 var den totale peanøttavlingen 200 kg, mens den i 2014 var 440 kg på samme jordstykke. Den økte avlingen medførte at Aboke kunne selge peanøtter på det lokale markedet, og ga hele husholdningen en ekstrainntekt som blant annet ble brukt til å betale for barnas skolegang.

Program for småskalabønder
Aboke er en av totalt 6028 småskalabønder i Uganda som deltar i det Caritas Norge støttede programmet der hensikten er å bedre levekårene. Hun har fått opplæring i bærekraftige og mer effektive jordbruksteknikker, og har organisert seg sammen med andre deltagere i programmet. De etablerte frøbankene har bidratt til frø med høyere kvalitet, noe som også er med på å forklare den økte avlingen. Aboke og familien har også spart frø til neste års sesong.

Dyrere kjøtt
Familien spiser en del peanøtter, noe som er en viktig kilde til protein. Prisen på kjøtt har steget den siste tiden. Det gjør det vanskeligere for fattige ugandere på landsbygda å få i seg tilstrekkelig med protein. Protein er viktig for å sikre en velbalansert og riktig ernæring.

Spiser tre måltider om dagen
Historien om Aboke og familien er i tråd med resultatene vi ser i Uganda. 67 prosent av deltagerne spiser nå minst tre måltider om dagen, noe som ikke var tilfelle før prosjektet startet. Om lag 2300 småskalabønder har i 2014 fått opplæring i bærekraftige jordbruksteknikker som bevaring av vann, lagring av produkter, husdyrhold og frøbanker. Over halvparten benytter den nye lærdommen på sine private åkre.

Forsidebilde: Caritas Internationalis, Food for All campaign

 

2018-02-05T14:48:58+00:00 23rd juli, 2015|

About the Author: