Økt kvinnelig deltakelse i Zambia

//Økt kvinnelig deltakelse i Zambia

Den internasjonale kvinnedagen er en viktig dag, der vi viser solidaritet med kvinner verden over. Selv om det har blitt gjort framskritt i arbeidet med kvinners rettigheter finnes det fortsatt store utfordringer både her hjemme og ikke minst i en del utviklingsland. Caritas Norge er opptatt av å inkludere kvinner og øke deres muligheter til påvirkning og til å være med på å bestemme i saker som påvirker deres hverdag.

Analfabetisme hindrer deltakelse
Alfabetismedrama 3I Zambia har Caritas Zambia lenge drevet med langsiktige utviklingsprogrammer i samarbeid med Caritas Norge. For seks år siden startet et lese- og skriveprogram for kvinner opp. Bakgrunnen for dette var at man la merke til at i utviklingsprogrammene ble de fleste møtene dominert av menn. Selv om mange kvinner var til stede på møtene, tok de sjelden ordet og sluttet seg som regel kun til andres innspill og meninger. Kvinnene var derfor i liten grad i stand til å påvirke beslutningene som ble tatt, selv om disse hadde direkte påvirkning på deres hverdag.

Dette skilte seg tydelig fra mer fysiske aktiviteter i programmet der kvinner var mer aktive. Det ble derfor satt i gang undersøkelser for å finne ut hvorfor kvinner var så mye mindre aktive i møtene der beslutninger ble tatt enn i andre deler av programmene. Det kom raskt frem at en av hovedgrunnene til at mange kvinner kviet seg for å ta ordet og delta aktivt på møtene var at de følte seg underlegende mennene, særlig når det gjaldt lese- og skriveferdigheter.

61 år gamle Zindoga var en av de som hadde vanskeligheter på grunn av manglende lese- og skriveferdigheter. – Jeg kunne verken lese eller skrive. Jeg ble ofte lurt når jeg skulle kjøpe eller selge gårdsprodukter fordi jeg heller ikke kunne telle. Jeg hadde ingen selvtillit og turte derfor ikke å delta aktivt på møtene. Jeg trodde ikke min mening hadde noe å si, forteller hun.

Lese- og skriveferdigheter gir selvtillit
Zindoga ble med i Caritas-programmet for å lære å skrive og lese. Her fikk hun opplæring i alfabetet, lesing og skriving, samt i grunnleggende matematikk. Kurset har ikke bare ført til at hun nå kan lese og skrive, hun har også fått bedre selvtillit. – Nå deltar jeg aktivt på møtene og sier tydelig i fra hvis jeg er uenig med de andres meninger. Jeg har dessuten fått økte inntekter fra salg av gårdsproduktene mine og har til og med blitt partner i familiebedriften, som tidligere fullt og helt ble drevet av min mann, sier Zindoga. – Nå jobber jeg også frivillig med høytlesning i kirken, fortsetter hun stolt og smiler. Det er ikke bare Zindoga som har hatt stor nytte av programmet. De andre kvinnene som har deltatt i lese- og skriveprogrammet nikker samtykkende til det Zidonga sier og forteller om lignende utvikling i deres liv. Programmet har ført til økt deltakelse blant kvinner i lokalmiljøet og flere av disse deltar nå også i arbeidet med å øke lese- og skriveferdigheter blant kvinner i lokalmiljøet. De er alle enige om at kvinner kan bidra til endringer.

Her kan du lese mer om vårt arbeid i Zambia.

 

2018-02-05T14:49:25+00:00 8th mars, 2013|

About the Author: