Om Caritas Norge

/Om Caritas Norge
Om Caritas Norge 2019-06-07T17:37:41+00:00

About Caritas Norway, English text here

Globale utfordringer- lokale løsninger

Caritas Norge ble grunnlagt i 1952 som Norsk Katolsk Flyktninghjelp av Den katolske kirke i Norge. I 1964 ble Caritas Norge en selvstendig stiftelse. Fra sitt hovedkontor i Oslo, jobber Caritas Norge for å bedre hverdagen for mennesker i Norge og i land i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Caritas Norges visjon er en verden uten sult og ekstrem fattigdom, hvor mennesker kan leve i verdighet.

Internasjonalt jobber Caritas Norge hovedsakelig gjennom partnerskap med katolske menigheter og nasjonale Caritas-organisasjoner, Caritas Internationalis og Caritas Europa. I Norge samarbeider Caritas med Caritas-grupper i lokale menigheter, ulike diasporagrupper, Norges Unge Katolikker og de norske katolske bispedømmene. Våre prosjekter i Norge har som mål å hjelpe innvandrere og flyktninger.

om-oss-for-web

Tjenestene fra Caritas i Norge inkluderer ressurssentre for innvandrere i Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim. Ved disse sentrene gir våre ansatte og frivillige informasjon og veiledning på flere språk om innvandreres  valg og rettigheter i det norske arbeidsmarkedet. Vi informerer besøkende om hvordan man skaffer seg midlertidig og fast bolig, gir tips om hvordan man finner ledige stillinger og søker jobb og informerer om hvilke regler som gjelder ved ansettelse.  I tillegg gir vi tilbud om advokathjelp eller helserådgivning to ganger per uke.  Vi tilbyr også språkkurs i norsk på flere nivåer, samt jobbsøkerkurs og datakurs. I 2016 startet vi karriererådgivning og andre aktiviteter for asylsøkere i asylmottak.

1. august 2017 etablerte Caritas Norge et au pair-senter med støtte fra UDI. Gjennom erfaring fra våre ressurssentre og i samarbeid med det nasjonale Caritas-nettverket, gir vi au pairer og vertsfamilier støtte, for å sikre at au pair-ordningen fungerer i henhold til formålet, som er kulturutveksling.

Internasjonalt gir Caritas Norge nødhjelp og bidrar til langsiktig utvikling. Hovedmålet for Caritas Norges internasjonale innsats er å utrydde sult og underernæring. I dag sulter rundt 821 millioner mennesker. Mer enn 70 prosent av verdens fattige bor på landsbygda og er avhengige av landbruk for å overleve. Investeringer i landbrukssektoren er ifølge Verdensbanken minst dobbelt så effektivt, for å redusere fattigdom, som investeringer i andre sektorer. Vi arbeider derfor for økt matsikkerhet ved å gi småbønder opplæring i klimatilpasset landbruk.

Caritas Norge har programmer i følgende land i tillegg til Norge: Den demokratiske republikken Kongo, Mali, Niger, Uganda, Zambia, Colombia og Sri Lanka, Filippinene, Vietnam, Sør-Sudan, Nigeria, Venezuela, og Den sentralafrikanske republikk