Ønsker ny åpenhetslov velkommen

//Ønsker ny åpenhetslov velkommen

– En norsk åpenhetslov er svært viktig for å sikre respekt for menneskerettigheter og hindre utnyttelse av utsatte grupper i arbeidslivet i alle ledd av verdikjeden – både i Norge og i utviklingsland. Vi ønsker loven velkommen, sier generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg i Caritas Norge.

Av Heidi Solheim Nordbeck, seniorrådgiver

Generalsekretær i Caritas, Martha Rubiano Skretteberg snakker med et barn som jobber i gruvene i Øst-Kongo.

Positiv til nytt lovforslag: Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg mener Åpenhetsloven er et positivt skritt i riktig retning for å sikre rettigheter for utsatte grupper i arbeidslivet. Her besøker hun gruver i Øst-Kongo, hvor Caritas Norge jobber med å bekjempe moderne slaveri blant barn og unge. Foto: Caritas Norge

I dag debatteres forslaget til en åpenhetslov på Stortinget. Lovforslaget krever at større norske virksomheter med aktiviteter i Norge og i utlandet, og utenlandske bedrifter som opererer i Norge, utfører aktsomhetsvurderinger for å sikre menneskerettigheter og anstendig arbeid for arbeidere i alle ledd av verdikjeden. Loven gir også sivilsamfunnet og offentligheten rett til innsyn i denne informasjonen.

-Denne loven er svært aktuell og etterlengtet. I kjølvannet av koronaepidemien, ser vi at arbeidsledighet, fattigdom og sult fører flere utsatte grupper inn i utnyttelse globalt, sier Skretteberg.

Caritas bekjemper moderne slaveri

Caritas jobber med bekjempelse av moderne slaveri internasjonalt og utnyttelse i arbeidslivet i Norge. Skretteberg berømmer både Etikkinformasjonsutvalget og Barne- og familiedepartementet for godt arbeid.

-Loven strekker seg langt og lener seg på etablerte internasjonale retningslinjer og konvensjoner fra OECD og FN som gir den tyngde. Det er positivt at departementets forslag dekker leverandørkjeden fra råvarestadiet til ferdig produkt, da råvaresektoren er særlig utsatt for brudd på arbeids- og menneskerettighet, sier Skretteberg.

Utenlandske i mindre bedrifter blir oftere utnyttet

Likevel går ikke lovforslaget langt nok. Mindre virksomheter og miljøaspektet er ikke omfattet av loven. Det er mange gode grunner til å støtte det opprinnelige forslaget fra Etikkinformasjonsutvalget om å innlemme alle virksomheter – uansett størrelse, legger hun til.

– I vårt arbeid i Norge ser vi at det ofte er utenlandske arbeidstakere – i mindre bedrifter– som utsettes for uverdige arbeidsforhold, underbetaling og maktmisbruk. Denne loven kan, ved å inkludere alle bedrifter, uansett størrelse, være med å forebygge slike uverdige arbeidsforhold, legger Skretteberg til.

Menneskerettigheter angår alle

Departementets argument om at det vil være mer ressurskrevende og kostbart, både for Forbrukertilsynet som skal føre tilsyn og veilede, og for de mindre bedriftene, mener hun kommer til kort i.f.t. de samfunnsøkonomiske fordelene med å innlemme alle bedrifter. Ifølge Samfunnsøkonomisk analyse kostet arbeidslivskriminalitet det norske samfunnet 28 milliarder kroner bare i 2015. En mer omfattende åpenhetslov vil ikke løse problemet alene, men vil være et viktig skritt på veien, mener hun.

-Ved å inkludere alle virksomheter sendes det et tydelig signal om at respekt for menneskerettigheter og anstendig arbeid angår alle. Vi oppfordrer Stortinget til å være utålmodige for å sikre en mer omfattende lov.  Og vi ber om en tidlig evaluering – for å inkludere miljøvurderinger i en eventuell utvidelse av loven. For virksomheter i Norge må være økonomisk, sosialt – og miljømessig – bærekraftige, sier Skretteberg.

2021-04-29T14:05:26+00:00 29th april, 2021|

About the Author: