Oppdatering fra DR Kongo

//Oppdatering fra DR Kongo

Den humanitære situasjonen i DR Kongo er fortsatt prekær etter at mange hundre tusen mennesker ble fordrevet fra sine hjem mellom april og desember 2012. Nødhjelpsarbeidet er utfordrende, men har gitt resultater.

Matutdeling i DR Kongo. (Foto: Taylor Toeka/Caritas Goma)

Matutdeling i DR Kongo. (Foto: Taylor Toeka/Caritas Goma)

Hittil har Caritas kjøpt inn og delt ut 800 nødhjelpspakker til sivilbefolkningen. I disse pakkene er det blant annet tepper, asjetter, bestikk, hygieneartikler osv. Caritas har deltatt på flere koordineringsmøter med andre organisasjoner som arbeider i området, for å sikre effektiv nødhjelp. I tillegg har Caritas arrangert bevisstgjøringsmøter om beskyttelse av sivile i en konfliktsituasjon, både for befolkningen og lokale myndigheter.

De neste ukene vil Caritas fortsette arbeidet med å dele ut nødhjelpspakker til sivilbefolkningen. Målet er å dele ut pakker til 5172 husholdninger. I gjennomsnitt er det 8 personer per husholdning, noe som gir en målgruppe på 41 376 personer.

Utfordrende sikkerhetssituasjon
Sikkerhetssituasjonen i hele området er en utfordring. Opprørsgruppen M23 befinner seg fremdeles omtrent 3 km utenfor provinshovedstaden Goma. Befolkningen frykter derfor at kampene kan blusse opp igjen når som helst.

Store deler av Kivu-regionen kontrolleres av ulike opprørsgrupper, og i byen Bukavu har det i tillegg til kampene mellom M23 og regjeringshæren vært spenninger og væpnede kamphandlinger mellom opprørsgruppen Raia Motomboki og regjeringshæren. Disse kampene blusset opp i januar 2013 og har ført til flere tusen internt fordrevne flyktninger som har søkt tilflukt i skogen.

Caritas Norge har bidratt til nødhjelpsarbeidet i DR Kongo med midler fra høstaksjonen. Det er fortsatt mulig å bidra til dette arbeidet.

2018-02-05T14:49:26+00:00 12th februar, 2013|

About the Author: