Parlamentet i Colombia godkjenner fredsavtalen enstemmig

//Parlamentet i Colombia godkjenner fredsavtalen enstemmig

Parlamentet i Colombia godkjenner fredsavtalen enstemmig

  • Vi er svært glade for nyheten om at begge husene i Colombias nasjonalforsamling enstemmig har godkjent fredsavtalen, sier Generalsekretær i Caritas, Martha Rubiano Skretteberg.

Hun har fulgt fredsprosessen i Colombia tett, og hatt spesielt fokus på at ofrenes stemmer skal bli hørt. Nasjonalforsamlingens godkjenning betyr at fredsavtalen iverksettes fra i dag, og at FARC nå har en frist på 5 dager på å starte forflytningen mot de såkalte fredssonene der avvæpningen skal foregå.

Martha Rubiano Skretteberg (Foto: Caritas Norge )

Martha Rubiano Skretteberg (Foto: Caritas Norge )

Fredsavtalen er resultat av forhandlinger som har pågått siden 2012, og tar tak i de grunnleggende årsakene til konflikten.

Krigen i Colombia har vart i over 50 år og har ført til at 220.000 mennesker har mistet livet og over seks millioner mennesker er drevet på flukt.

  • Tiden framover vil by på store utfordringer. Nå starter gjennomføringen av fredsavtalen i et samfunn som er polarisert etter generasjoner med væpnet konflikt, og dette kommer til å stille store krav til både myndighetene og FARC. Det er derfor viktig med fortsatt internasjonal støtte til prosessen, sier Skretteberg. Hun vektlegger også at sivilsamfunnet kommer til å ha en nøkkelrolle i å skape varig fred i Colombia.

Den forrige avtalen ble avvist i en folkeavstemning i oktober. Det var svært positivt at partene satte seg raskt til forhandlingsbordet igjen for å reforhandle de punktene i avtalen nei-siden var uenig i, blant annet overgangsjustis, politisk deltakelse for FARC medlemmer. Spesielt overgangsjustisis har vært et vanskelig tema, og i den nye avtalen strammes straffbetingelsene for de som innrømmer forbrytelser under krigen inn.

Caritas i Colombia

Caritas Norge har hatt prosjekter i Colombia siden 1998. Under fredsforhandlingene har vi arbeidet for at ofrenes stemme skulle bli tatt hensyn til. I tillegg jobber vi gjennom våre prosjekter med re-integrering av ofre og geriljasoldater i lokalsamfunnene. Disse prosjektene vil bli enda mer aktuelle fremover i arbeidet med gjennomføringen av fredsavtalen.

 For mer informasjon:

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg

Mobil: 918 73 915

Utenlandssjef Marit Sørheim

Mobil: 900 67 826

 

 

2018-02-05T14:48:38+00:00 1st desember, 2016|

About the Author: