Paven forsoner Cuba og USA

//Paven forsoner Cuba og USA

En økonomisk og teknologisk revolusjon er på trappene på Cuba med kunngjøringen av at Cuba og USA gjenopptar diplomatiske relasjoner.

Pave Frans - foto Caritas Internasjonalis

Pave Frans – Foto: Caritas Internationalis

Pave Frans spilte en nøkkelrolle i forhandlingene mellom Cuba og USA, og over 50 års blokade av øya går mot en slutt. Caritas Norge applauderer denne utviklingen som viser at vårt arbeid på Cuba med å fremme dialog gir frukter.

Forholdet mellom Cuba og USA er den siste etterlevningen av den kalde krigen. Med oppmykningen av relasjoner mellom landene åpnes nye og uante muligheter for befolkningen på Cuba. Familier kan gjenforenes, slektninger kan nå hjelpe sin familie på Cuba, næringslivet får tilgang til kapital og utstyr som vil bedre levevilkårene til alle cubanere.

50 års fiendskap kan nå være over på grunn av Pave Frans sitt engasjert for fred. «Jeg ønsker å takke Pave Frans, hvis moralske eksempel viser viktigheten av å etterstrebe en verden som den burde se ut heller enn å ta til takke med hvordan den er nå», sa President Obama i en historisk tale 17. november 2014.

Cuba har måttet lide på grunn av sanksjonene som USA har påtvunget nasjonen. Sanksjonen har hemmet den økonomiske utviklingen, og har ført til stor fattigdom for mange. President Obamas anerkjennelse av at sanksjoner ikke har ført til endring, og at andre virkemidler må brukes er revolusjonerende.

Caritas Norges arbeid med Kirken på Cuba er svært viktig. Vi støtter deres arbeid med å øke kunnskapen om demokrati og menneskerettigheter blant unge ledere, og ønsker å tro at vårt bidrag til å øke Kirkens kapasitet til å arbeide for forsoning har gjort denne utviklingen mulig.

2015 vil bli et år fylt av håp for Cuban 11 millioner innbyggere. Vi håper flere av sanksjonene oppheves og at cubanere med dette får økt mulighet til å utvikle sin nasjon og sin fremtid slik de ønsker.

Julegaven millioner av cubanere fikk 17. desember er den største gaven de har fått på 54 år.

Støtt Caritas’ arbeid på Cuba
Vil du støtte vårt arbeid på Cuba? Gi et bidrag her, eller benytt Caritas Norges gavekontonummer 8200.01.93433. Merk innbetalingen med “Cuba”.

DonerLt

2018-02-05T14:49:07+00:00 19th desember, 2014|

About the Author: