Paven med årets viktigste fredshandling!

//Paven med årets viktigste fredshandling!

I Ruinene av et IS herjet Mosul forkynner kristenhetens fremste representant et budskap om forsoning, fred og kjærlighet.

Pave Frans. Foto: Caritas Internationalis

– Pave Frans’ reise i Irak er kanskje årets viktigste fredsskapende handling, sier Alexander Golding, hr- og administrasjonsleder i Caritas Norge.

Pave Frans pågående reise til Irak viser seg ikke bare å være en milepel og en viktig støtte for en stadig krympende kristen befolkning i Irak, men også en milepel i arbeidet med å skape fred og fremme dialog, først og fremst i Irak, men også til inspirasjon for andre land og områder hvor religion spiller en rolle i konflikten.

– Anerkjennelsen av den lidelse den irakiske befolkningen i sin helhet har måttet utholde i nær 20 år er viktig for å skape en bro mellom vesten og den muslimske verden. Det er nok ikke urimelig å hevde at denne reisen kanskje er årets viktigste fredshandlin», sier Golding.

Pavens reise er viktig for den stadig krympende kristne minoriteten i Irak. For 20 år siden bodde om lag 1,4 millioner kristne i Irak. Krig og forfølgelse har ført til at landet er så godt som rensket for kristne. Og i dag er det ikke mer enn 250 000 kristne igjen i landet. For Paven er det viktig å gi sin støtte til de få kristne som er igjen. En støtte som ikke bare er viktig for de kristne, men for landets fremtid. Hvordan skal man ellers kunne drive freds og forsoningsarbeid dersom de gruppene som har lidd mest har forlatt landet.

Paven oppfordrer og fremhever håpet og troen på at en gjenoppbygging av landet er mulig til tross for at lidelsene og sårene er dype.

– Når Paven feirer en offentlig gudstjeneste i Mosul, bare 4 år etter at byen ble befridd fra IS er det for mange i seg selv et tegn på at fred, frihet og forsoning er en mulighet, fortsetter Golding

Caritas har et omfattende arbeid i Irak, og har siden IS startetangrep på befolkningen i 2014 bistått mer enn 400 000 mennesker i Irak. Så langt i år har man månedlig hjulpet mer enn 5000 familier med mat, medisiner og ikke minst støtte med å håndtere krigstraumer.

 

2021-03-12T12:19:58+00:00 9th mars, 2021|

About the Author: