Pavebesøk styrker håpet om et nytt Colombia

//Pavebesøk styrker håpet om et nytt Colombia

Når pave Frans 6. til 11. september reiser til Colombia vil det kunne bli en symbolsk milepæl i landets nye historie. Caritas Norge og generalsekretær Martha Skretteberg (i permisjon) har jobbet i tiår for at håpet om fred nå kan bli en realitet.

Av Alexander Golding

I 50 år har Colombia vært preget av en blodig borgerkrig. Konflikten mellom FARC- geriljaen og regjeringen har kostet over 220 000 mennesker livet og drevet mer enn seks millioner mennesker på flukt. I fjor signerte partene en fredsavtale, og tidligere i år la FARC ned våpnene. Mottoet for Pavens reise til Colombia er «la oss ta det første skrittet». For Martha Rubiano Skretteberg i Caritas, som selv er colombianer og som har snakket med Paven om utfordringene i Colombia og flere ganger de siste årene har besøkt lokale parter i konflikten, gir pavens besøk håp.

-Kirken og Caritas, har både jobbet i lokalsamfunnene og på politisk nivå for at det skulle være mulig å komme dit vi er i dag. Men fred er ikke bare fravær av konflikt. Det er nå freden skal bygges, og der er Pavens besøk viktig, sier Skretteberg.

De siste årene har Skretteberg besøkt Colombia en rekke ganger.

–  Tett kontakt med både FARC-ledere, kirkelige ledere og representanter i lokalsamfunnene er viktig for å sikre en varig fred i landet, forteller hun.

Hardt rammet sivilbefolkning 

Biskop Francisco Javier Munera driver fredsarbeid i bispedømmet San Vicente del Caguan. (Foto: Caritas Norge)

Biskop i San Vicente del Caguan, Francisco Javier Munera i . (Foto: Caritas Norge)

En av pådriverne i det lokale fredsarbeidet er Biskop Francisco Javier Munera. Han er biskop i bispedømmet San Vicente del Caguan, som har vært kjerneområdet for konflikten mellom FARC og myndighetene. I mange år har han spilt en sentral rolle i forhandlingene mellom ulike væpnede aktører, blant annet for å få utlevert personer som er kidnappet. Særlig en av hans historier viser hvordan denne konflikten gang på gang rammer sivilbefolkningen.

–Biskop Manera forteller blant annet om hvordan en skole for noen år siden ble angrepet under en skoleavslutning der flere mistet livet. Skolen ble gjenoppbygget av hæren og USAID i samarbeid. Da valgte FARC å bombe skolen, forklarer Skretteberg etter møtet med biskopen.

Soldater på skolebenken 

I generasjoner har Den katolske kirke og Caritas i Colombia arbeidet for å gi så mange som mulig et alternativ til vold i områdene som er hardest rammet av konflikt. En av dem som har spilt en sentral rolle er sr. Blanca Orozco, som leder utdannelsessenteret Don Bosco- et senter som nå håper på å kunne gi tidligere soldater nødvendig opplæring til å starte et nytt liv.

–Sammen med Caritas fikk hun for første gang muligheten til å hilse på sentrale ledere i FARC, slik at de sammen kunne starte planleggingen av felles prosjekter. Nå håper de at de sammen kan få de tidligere soldatene på skolebenken, slik at de i fremtiden kan forsørge seg selv og familien.  I tillegg til sr. Blanca og FARC-lederen «El Paisa», deltok også representanter fra myndighetene, lokale jordbruksorganisasjoner og FN i samtalen, forteller Skretteberg.

Sr. Blanca og "El Paisa" møtes for første gang. (Foto: Caritas Norge)

Caritas la til rette for at Sr. Blanca og «El Paisa»  møttes for første gang. (Foto: Caritas Norge)

Freden bygges nedenfra. 

I kombinasjon med satsning på jordbruk har Caritas Norge også arbeidet langsiktig med forsoningsarbeid i Colombia i flere tiår. Dette arbeidet innebærer å gi enkeltmennesker som er rammet av konflikten mulighet til å stå på egne ben og selv ta aktiv del i dialogarbeidet. En av de mange familiene som har fått hjelp er familien Martinez. Reinel og hans kone Nancy Avila har deltatt i et prosjekt som både har støttet opp om jordbruksarbeid og matproduksjon, samtidig som det arbeider for kvinners innflytelse i samfunnet. Nancy har mistet flere familiemedlemmer på begge sider av konflikten. Med assistanse fra Caritas, har hun og hennes mann bygget opp en liten gård hvor de blant annet dyrker kakao, kaffe og mais. I tillegg er Nancy engasjert i en komité som arbeider med forsoning og implementering av fredsavtalen lokalt.

–Denne type arbeid på grasrota er helt avgjørende for at fredsavtalen skal lykkes, forteller Skretteberg.

Familien Martinez, Reinel og hans kone Nancy Avila (fremst) Foto: Caritas Norge

Familien Martinez, Reinel og hans kone Nancy Avila (fremst) har fått hjelp gjennom Caritas’ prosjekter i landet. Foto: Caritas Norge

Tap på begge sider

Oscar Montero, også kalt ”El Paisa” var leder av Teofilo Forero, FARCS elitestyrker. Mannen som ble geriljakriger i en alder av 15 år og som i dag bor i en av demobiliseringsleirene som midlertidig er opprettet for soldatene i FARC, er anklaget for utallige drap, bortføringer, utpressinger og attentater.

Montero har selv lidd store tap, også i sin nærmeste familie. Hans samboer ble drept i trefninger med regjeringshæren, og hans bror ble arrestert og torturert til døde, i et forsøk på å få utlevert El Paisas oppholdssted. Lidelse har funnet sted på begge sider av konflikten i Colombia, og når Pave Frans nå besøker landet kommer han med et håp om at hans besøk kan motivere til at alle berørte parter kan være med på å ta de første forsonende skrittene.

–For et år siden, da fredsforhandlingene var nær ved å kollapse, var jeg så heldig å få møte Pave Frans. Jeg snakket da med ham om situasjonen i Colombia og foreslo også at han skulle reise til landet. Når det nå blir en realitet, kan det vise seg å bli en symboltung begivenhet i landets og fredens historie, sier hun.

Martha Rubiano Skretteberg møtte Pave Frans i Sverige i fjor høst. Foto: Caritas Norge)

Martha Rubiano Skretteberg møtte Pave Frans i Sverige i fjor høst. Foto: Caritas Norge)

 

 

 

 

 

2018-02-05T14:48:30+00:00 4th september, 2017|

About the Author: