Planlegg kurshøsten hos Caritas

//Planlegg kurshøsten hos Caritas

Sommeren er tiden for å planlegge høsten og flere av våre kurs og aktiviteter for innvandrere har nå åpnet for påmelding.

Av Birgit Vartdal, kommunikasjonsrådgiver 

Siri Skarby

Kursstart: Tirsdag 8. august starter flere norskkurs. Lærer Siri Skarby ser fram til å møte nye og erfarne deltakere. (Foto: Caritas Norge)

English text below!

Norskkurs 

Vi har flere norskkurs med oppstart 8. august: A1 (del 1), A1 (del 2), A2 (del 1) og B1. Påmelding til kursene finner man på våre nettsider via denne lenken: Courses and activities in Oslo. – Caritas

Vi planlegger å starte opp norskkurs A2 for flyktninger fra Ukraina i midten av august. Det kommer mer informasjon om påmelding i starten av august.

De som er interesserte kan gjerne kontakte oss på e-post: norsk@caritas.no.

Jobbsøkerkurs 

Vi starter ny runde med JOBBFOKUS i slutten av august. JOBBFOKUS er et gratis kurs for jobbsøkere med høyere utdannelse bosatt i Oslo som går over åtte uker. Tema for møtene er: CV og søknader, intervjutrening, norsk arbeidsmarked, jobbstrategi, nettverk, LinkedIn og godkjenning av utdannelse.

Les mer om JOBBFOKUS her og her

Meld deg på kurset her

Kvinnegruppe

SWEA (Social Women’s Empowerment Act) er en kvinnegruppe som har som mål å gi informasjon til kvinner, slik at de kan bli bedre rustet til å takle livet og hverdagen i et fremmed land. Vårt “Women Rights Ambassador Course” er et ukentlig kurs som starter 30. august og vil introdusere deg til emner som arbeidsrett, fri rettshjelp, helse, vold i nære relasjoner og mer.

På slutten av kurset vil du ha bedre kunnskap om ulike tjenester i Norge og et utvidet sosialt nettverk. For å delta på kurset vårt, må du registrere deg først og kunne snakke/forstå engelsk.

For spørsmål og påmelding kontakt inas.vasty@caritas.no

Courses open for registration

Several of Caritas` courses for immigrants this autumn are open for registration now.

Norwegian courses

We have several Norwegian courses starting on the 8th of August: A1 (part 1), A1 (part 2), A2 (part 1) and B1. You can register on our website via this link: Courses and activities in Oslo. – Caritas

We plan to start a Norwegian course A2 for refugees from Ukraine in mid-August. There will be more information about registration at the beginning of August.

Those who are interested, can contact us by e-mail: norsk@caritas.no

Courses for job applicants

We start a new round of JOB FOCUS at the end of August. JOB FOCUS is a free course for job seekers with higher education living in Oslo. The course runs over eight weeks. You will learn all aspects of job seeking in Norway: Networking, cover letter, CV, interview training, Norwegian work culture, Linkdin and the process of recognition of education and qualifications in Norway.

Read more about JOB FOCUS here. Sign up for the course here.

Women´s group

SWEA (Social Women’s Empowerment Act) is a women’s group that aims to provide information to women so that they can be better equipped to cope with life and everyday life in a foreign country. Our «Women Rights Ambassador Course» is a weekly course that starts on August the 30th and will introduce you to topics such as labour law, free legal aid, health, violence in close relationships and more.

At the end of the course, you will have better knowledge of various services in Norway, and a wider social network. To participate, you must first register and be able to speak and understand English.

For questions and registration, contact inas.vasty@caritas.no

2022-07-28T13:13:19+00:00 28th juli, 2022|

About the Author: