PM: Viktig pris i kampen for fred og frihet

//PM: Viktig pris i kampen for fred og frihet

Caritas Norge gratulerer Maria Ressa og Dmitrij Muratov med Nobels Fredspris 2021. Vi håper prisen vil bidra til bedre kår for kritisk journalistikk over hele verden. 

Av Anette Skomsøy, seniorrådgiver kommunikasjon 

Modige journalister: Vi håper fredsprisen til Maria Ressa og Dmitrij Murativ vil bidra til bedre kår for kritisk journalistikk. (Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach)

– Prisen i år er viktig for alle de som kjemper mot undertrykkelse og for retten til at alle skal ha tilgang til faktabasert informasjon, noe som er helt avgjørende for et sunt demokrati. Gjennom vårt arbeid verden over treffer vi mange som jobber for disse idealene, og vi vil alltid støtte de som kjemper for sine og andres rettigheter mot autoritære krefter, sier generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg.

Caritas Norge er involvert i flere fredsprosesser på Filippinene med partnere som jobber tett med journalister som driver kritisk og undersøkende journalistikk. Partnerne våre forteller om en utstrakt brukt av «red-tagging». Det vil si at mange som engasjerer seg i fredsprosessen kobles til kommunistene og deres væpnede gren (NPA), som er satt på terrorlista av president Rodrigo Duterte. Det samme gjelder for journalister, menneskerettsforkjempere og aktivister.

– Vi anser denne prisen som svært viktig – både for Filippinene og den kampen journalister gjør over hele verden for å få fram viktig informasjon, sannheten og kritikkverdige forhold. I en tid der falske nyheter brer om seg og truer demokratiet i en rekke land, er kritisk journalistikk viktigere enn noen gang, sier Skretteberg, som håper fredsprisen vil bety en endring til det bedre for journalister, fredsaktivister og demokratiforkjempere på Filippinene og resten av verden.

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med:

Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge, tlf. 918 73 915

Marit Sørheim, utenlandsleder i Caritas Norge, tlf. 900 67 826

2021-12-10T14:43:08+00:00 10th desember, 2021|

About the Author: