Populære aktiviteter for barn i asylmottak

//Populære aktiviteter for barn i asylmottak

To søstre i sommerkjoler, store smil og lange fletter kommer springende mot de frivillige i resepsjonen på Ila mottak. Det er stor gjensynsglede. De frivillige blir overøst med klemmer og entusiasme.  

Barna maler ivrig og vil gjerne vise frem det de har laget. (Foto: Caritas Norge)

Barna maler ivrig og vil gjerne vise frem det de har laget. (Foto: Caritas Norge)

Av flyktningrådgiver, Kristin Tynes Vågen (tekst og foto)

Vil du være med å arrangere aktiviteter for barn i asylmottak? Meld deg som frivillig her

På aktivitetsrommet på asylmottaket har det allerede samlet seg en del barn, og noen av foreldrene er også med. Det er mye lyd, latter og skrål på ulike språk. To av de voksne frivillige samler barna i en ring. De ønsker velkommen og begynner å synge en sang med bevegelser barna tydeligvis drar kjensel på. Sangen er på norsk og handler om ulike følelser.

Glede

De begynner med følelsen glede.

– Kan dere navnet på en annen følelse?
– Jaaaa! roper barna ivrig.
– Sint! Lei seg!

Barna synger med på de strofene de kan og deltar med stor begeistring. Dette er barn som har kommet sammen med foreldrene sine for å søke asyl i Norge. De fleste kommer fra Syria og Eritrea. De bor på Ila mottak mens de venter på svar på asylsøknaden sin, eller på å bli bosatt i en kommune. Det bor nå rundt 30 barn på Ila mottak. Barn i skolealder går på Sagene og Ila skole, men det er et stort behov for aktiviteter på ettermiddagstid.

Neeta som er frivillig, viser tålmodighet når hun hjelper Milion med å lage ferdig masken hennes. (Foto: Caritas Norge)

Neeta som er frivillig, viser tålmodighet når hun hjelper Milion med å lage ferdig masken hennes. (Foto: Caritas Norge)

Ansiktsmasker 

Dagens hovedaktivitet er maling av ansiktsmasker. Barna ser ut til å kose seg med alle fargene, og holder stolt opp maskene sine etter de er ferdige. Gjennom lek, maling og dansing ønsker Caritas å gi barna opplevelse av en normal barndom for en liten stund. Målet er at de gjennom disse aktivitetene skal oppleve glede, mestring og lære seg mer norsk.

– Når barna er med på aktivitetene er de så fornøyde! forteller Milka fra Eritrea, mor til to av guttene.
– Jeg skulle gjerne hatt aktiviteter her flere dager, legger hun til.

Hun sier at guttene hennes har likt spesielt godt å male og danse sammen med Caritas-gjengen.
-De kommer ofte hjem og synger sanger de har lært på både norsk og engelsk. De husker sangene de har lært!

 

Fatima, Farida og Arifa leker med maling i bakgåren på Ila mottak. (Foto: Caritas Norge)

Fatima, Farida og Arifa leker med maling i bakgåren på Ila mottak. (Foto: Caritas Norge) 

 Gode opplevelser

 Ida Meesker Kjerkol, barnefaglig ansvarlig ved Ila mottak, skryter av de frivillige fra Caritas. .
-Hver torsdag ettermiddag står barna klare og vet hva som skal skje. Besøkene fra denne gruppa blir satt stor pris på av beboerne, både barn og foreldre. Caritas-gruppa kommer med en hel gjeng frivillige. Det er nok hender til at alle barna får ei hånd å holde i når man samles i en ring. Vi merker at denne gruppa bidrar til en god opplevelse for barna. Ingen står utenfor eller blir glemt. Alle får oppmerksomhet, hele veien.

Dagens aktivitetsøkt nærmer seg avslutning.

-Kan vi ikke ta den sangen vi bruker å ta? spør en av guttene. Både voksne og barn samler seg igjen i en ring, noen litt mer trøtte enn for to timer siden, mange enda mer energiske. Alle er med på den siste sangen. Klemmer blir gitt og spørsmålet som blir gjentatt flest ganger er:

-Når kommer dere tilbake neste gang?

Fakta:

  • Caritas Norge arrangerer aktiviteter for barn og unge på oppdrag fra UDI, på ulike asylmottak på Østlandet og Vestlandet
  • Aktivitetene som tilbys er dans, maleverksted og integrerende lek.
  • Dette ledes og gjennomføres av lokale Caritas-grupper
  • Ila mottak i Oslo er ett av flere asylmottak hvor aktivitetene foregår
2018-02-05T14:48:30+00:00 8th september, 2017|

About the Author: