Positive effekter ved grønnsakhager      

//Positive effekter ved grønnsakhager      

I Zambia er om lag 60 % av befolkningen fattige. Flesteparten av de fattige bor på landsbygda og er avhengig av landbruk for å overleve.

Av Aina Østreng, programkoordinator

Ifølge Verdens Matvareprogram var 68 prosent av befolkningen svært sårbare og en fjerdedel hadde ikke tilfredsstillende matsikkerhet i 2014.

IMG_2411

Ensformig kosthold
Able Mwape i Mansa bispedømme har etablert grønnsakhage gjennom Caritas Norges program i Zambia. Grønnsakhagen har ført til at hele husholdningens ernæring har blitt bedre. Zambiere spiser mye mais, og mange har et ensformig kosthold med mye karbohydrater og lite protein. I 2014 fikk 345 personer opplæring i etablering og drift av grønnsakhager. Av disse har 70 foreløpig etablert private hager, men det er forventet at antallet vil stige ytterligere.

Ekstra inntekt
I tillegg har Able fått ekstra inntekt ved å selge grønnsaker på det lokale markedet. Med den ekstra inntekten har han nå råd til å betale skolepenger for sin ni år gamle datter. Fire andre husholdninger i et nabodistrikt, som også har etablert grønnsakhager, har bygget på husene sine med mer solid materiale i tillegg til å sende barna på skole.

Forberedt på klimaendringer.
En annen positiv og mer langsiktig effekt av grønnsakhagene er at småbøndene blir mer robuste for klimaendringer. Dyrking av mais krever for eksempel mye vann, og i ekstra lange tørkeperioder får mange bønder problemer dersom de ikke har alternative levebrød. I tråd med dette har 250 husholdninger fått opplæring i alternative levebrødsmetoder som birøkt og fiskeoppdrett. Et resultat av dette er etableringen av fem fiskedammer.

Caritas Norges program i Zambia har som mål å bedre levekårene til 3000 husholdninger, ca. 15 000 personer, på landsbygda i Nord-Zambia.

 

2018-02-05T14:48:58+00:00 27th juli, 2015|

About the Author: