Positive signaler om matsikkerhet

//Positive signaler om matsikkerhet

I et møte med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim denne uka, sa hun at regjeringen vil prioritere støtten til å styrke matsikkerhet i revidert nasjonalbudsjett som legges frem 12. mai. Det er positive signaler, og vi håper på et solid løft for småbønder i Sør.

Av Anette Skomsøy, seniorrådgiver 

Skretteberg og Tvinnereim

Statsråden på besøk: Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg ønsket utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim velkommen, før hun fikk en omvisning på ressurssenteret og en orientering om arbeidet vårt. (Foto: Vilma Taubo/Nationen)

Styrking av matsikkerhet er viktigere enn noen gang. En ny FN-rapport viser at rekordmange ikke hadde nok mat å spise i 2021, og at antallet trolig kommer til å stige ytterligere i tiden som kommer. Det haster med å snu utviklingen.

Nesten 193 millioner mennesker i 53 land led av akutt matusikkerhet i 2021 på grunn av det FN kaller en trippelkombinasjon av konflikter, ekstremvær og de økonomiske konsekvensene av pandemien.

Urovekkende trend

Antallet som ikke hadde nok mat å spise hver dag, steg med 40 millioner mennesker, noe som bekrefter en urovekkende trend. Antallet har nå steget flere år på rad.

Tallene er hentet fra rapporten Global Report on Food Crises som ble lagt frem denne uka. Rapporten er skrevet i samarbeid mellom FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Verdens matvareprogram (WFP) og EU.

Forpliktelser i Hurdalsplattformen

Gjennom Hurdalsplattformen har regjeringen forpliktet seg til å bekjempe sult og styrke matsikkerheten i verden gjennom bistand. Det skal de gjøre gjennom å støtte bærekraftig småskalaproduksjon og klimasmart landbruk.

Krigen i Ukraina har bidratt til at behovet for dette har økt, og Caritas Norges generalsekretær, Martha Rubiano Skretteberg, har klare forventninger til Tvinnereim.

– Denne regjeringen har sagt at de ønsker å prioritere sivilsamfunn, men det må reflekteres konkret i bevilgningene i det reviderte nasjonalbudsjettet, sier hun til Nationen.

Tøffe prioriteringer

Signalene hun fikk i møte med Tvinnereim, gir tegn til optimisme. I en kommentar til samme avis sier utviklingsministeren at situasjonen bare vil bli verre. Derfor er det viktig at de nå, til tross for tøffe prioriteringer på budsjettene fremover, må klare å fortsatt prioritere matsikkerhet.

– Jeg syntes det er svært positivt at regjeringen har sagt at de vil prioritere å arbeide for matsikkerhet selv i krevende tider, sier Skretteberg.

Les også: Utviklingsministeren vil prioritere midler til å styrke matsikkerhet (Nationen)

2022-05-06T13:43:43+00:00 6th mai, 2022|

About the Author: