Post-konflikt strategi legges i Colombia

//Post-konflikt strategi legges i Colombia

Den katolske kirke i Colombia arrangerte nylig et møte der de diskuterte mulige post-konflikt strategier i landet. Målet er at kirken skal ha en god strategi klar dersom fredsforhandlingene mellom FARC-EP og myndighetene fører fram.

IACHR: Right to Effective Recourse for the Investigation of Grave Human Rights Violations in Colombia

Sergio Jaramillo, her fra et møte i den interamerikanske kommisjonen for menneskerettigheter (Foto: Organisasjonen av Amerikanske Stater)

Kirken – en svært viktig aktør
I Colombia er det svært få institusjoner som har en så omfattende tilstedeværelse over hele landet som den katolske kirke og Caritas Colombia. Kirken vil derfor være en viktig aktør i lokal fredsbygging i samarbeid med blant annet Caritas, andre sivilsamfunnsorganisasjoner og lokale myndigheter.

Colombias høykommissær for fred, Sergio Jaramillo, anerkjenner kirkens rolle i fredsprosessen og dens sentrale rolle i en eventuell post-konflikt situasjon der fredsavtalen skal implementeres. Derfor deltok han på møtet med mer enn femti biskoper fra hele landet. Her fikk han høre deres syn på hva som bør prioriteres og hvordan best å skape forståelse og aksept for fredsavtalen mellom regjeringen og FARC som i disse dager fremforhandles i Havanna, Cuba. På møtet ble dessuten utfordringer analysert, og muligheter for hvordan den katolske kirke kan bidrag til å bygge fred lokalt og regionalt etter en eventuell slutt på den væpnede konflikten diskutert.

Lang vei fram mot fred
Til tross for fremskrittene i fredssamtalene i mai, da partene kunngjorde enighet rundt en jordreform, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår. Blant sakene som skal diskuteres nå er hvordan geriljaorganisasjonen skal delta i lovlige politiske valg og under hvilke forutsetninger, hvordan man kan demilitarisere landsbygda i landet, hvordan løse problemene relatert til den omfatende narkotikaproduksjonen og -handelen, samt hvordan å sikre konfliktens ofre deres grunnleggende rettigheter. Etter den colombianske regjeringens veikart for fred skal en avtale signeres i løpet av november 2013.

Caritas Norge støtter forhandlingene og kreftene som arbeider for en fremforhandlet fred i Colombia. Her kan du lese mer om vårt arbeid med fred og forsoning generelt og om vårt arbeid i Colombia.

2018-02-05T14:49:23+00:00 11th juli, 2013|

About the Author: