Pressemelding: Pave Frans på forsoningsbesøk i Colombia

//Pressemelding: Pave Frans på forsoningsbesøk i Colombia

Caritas, den katolske kirkens hjelpeorganisasjon, håper pave Frans bidrar til at partene får fart på gjennomføringen av fredsavtalen.

(Foto: Caritas Internationalis)

(Foto: Caritas Internationalis)

-Pave Frans har vært en viktig støttespiller gjennom hele fredsprosessen og lovet å besøke landet dersom en fredsavtale ble signert. Nå er dagen kommet, sier fungerende generalsekretær i Caritas, Knut Andreas Lid.

Paven besøker Colombia 6. til 11. september

Fredsavtalen ble signert i november i fjor, men implementeringen av avtalen går imidlertid sent. Forsoningsarbeidet i Colombia lider av at reintegreringsprosessen av tidligere FARC-soldater har stagnert. Soldatene har blitt pasifisert i oppsamlingsleire og for hver dag som går øker faren for at de trekker seg fra fredsprosessen. I Colombia vil dette i praksis bety at de kan bli rekruttert til andre væpnede grupper eller til organisert kriminalitet. For fredsprosessen vill dette være katastrofalt, derfor er det viktig at de får opplæring i blant annet jordbruk, slik at de finner andre måter å livnære seg på.

Freden må bygges på landsbygda

Krigen i Colombia har vart i over 50 år og har ført til at 220.000 mennesker har mistet livet og over seks millioner mennesker er drevet på flukt.

– De fleste av de internt fordrevne finner vi på landsbygda, og det er her freden må bygges. Effektiv distriktsutvikling og effektivisering av landbruket er avgjørende for at freden skal holde. Da FARC trakk seg ut fra sine områder, kom andre aktører inn. Avskogingen har eksplodert. Colombia har verdens fjerde største regnskog. En massiv avskoging i Colombia vil derfor få globale konsekvenser. Bare en effektiv implementering av fredsavtalen kan motvirke utviklingen.

– Gjennom fredsprosessen har pave Frans lagt spesielt vekt på at ofrenes stemmer skal bli hørt. Han forkynner forsoning og menneskets plikt til å ta vare på skaperverket. Colombia trenger sårt begge deler. Derfor er besøket til Pave Frans av så stor betydning, for klima, regionen og ikke minst for alle colombianere. I dag ble det kjent at landets nest største geriljagruppe har inngått en bilateral våpenhvile med regjeringen. Pavens besøk var avgjørende for å få denne avtalen på plass. Så allerede før Paven har landet, har hans besøk skapt positiv endring og vil bidratt til å redde liv, mener Lid.

Caritas i Colombia

Caritas Norge har hatt prosjekter i Colombia siden 1998. Under fredsforhandlingene har vi arbeidet for at ofrenes stemme skulle bli tatt hensyn til. I tillegg jobber vi gjennom våre prosjekter med re-integrering av ofre og geriljasoldater i lokalsamfunnene. Disse prosjektene vil bli enda mer aktuelle fremover i arbeidet med gjennomføringen av fredsavtalen.

For mer informasjon:

Fungerende generalsekretær, Knut Andreas Lid, mobil: 402 22 532

Styremedlem Caritas, Europa Martha Rubiano Skretteberg, mobil: 918 73 915

 

 

 

2018-02-05T14:48:30+00:00 5th september, 2017|

About the Author: