Regjeringens løfter om innsats mot sult må følges opp med økte midler

//Regjeringens løfter om innsats mot sult må følges opp med økte midler

Caritas Norge er svært glade for at regjeringen i dag lanserte en ny handlingsplan for bekjempelse av sult. Økt satsing på matsikkerhet er noe vi har etterlyst lenge. Vi forventer nå at løftene følges opp med økte midler til landbruksbistand i neste års statsbudsjett.

På oppdrag for Caritas viser Soro Steward (32) hvordan man lufter jorda på den riktige måten i en vårløk-åker i flyktningleiren BidiBidi. Bærekraftig og klimatilpasset landbruk hjelper småskalabønder å øke avlingene til tross for utfordringene klimaendringene gir. (Foto: CI)

Regjeringen lanserte i dag «Mat, mennesker og miljø – handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019-2023».

-Det er viktig at denne planen kommer nå, fordi en mye større innsats må til for å nå bærekraftsmål 2 om å utrydde sult innen 2030. I dag går utviklingen feil vei. For tredje år på rad var det i 2018 en generell vekst i antallet sultne og feilernærte i verden. 821 millioner mennesker har usikker eller begrenset tilgang til mat, sier generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg.

Hun er særlig fornøyd med at støtte til klimasmart jordbruk er et sentralt punkt i handlingsplanen.

– Vi er glade for at handlingsplanen sier at Norge skal arbeide spesielt for å nå småskalabønder og- fiskere, og prioritere de minst utviklede landene og Afrika sør for Sahara, sier Skretteberg.

Småskalabønder og familiegårder produserer 80 prosent av maten i verden. De er en av nøklene til å skape bærekraftig utvikling og utrydde sult og feilernæring, men produktiviteten er ofte lav. På grunn av få ressurser og manglende kunnskap, har småbøndene problemer med å tilpasse seg klimaendringene. Avlingene rammes av økende tørke og flom, og er en viktig årsak til at antallet sultne stiger.

– Det er et viktig signal regjeringen viser ved at ulike departementer står bak handlingsplanen for bærekraftige matsystemer. Matsikkerhet må sees på helhetlig. Det er særlig spennende at det innenfor Kunnskapsbanken nå også skal utvikles et Landbruk for utviklings-program, og at det loves en opptrapping av støtten til Fisk for utvikling-programmet. Det er viktig at både sivilsamfunn og akademia inkluderes i landbruk for utvikling-programmet, legger Skretteberg til.

Hun understreker at det ikke er nok med politiske løfter.

– Handlingsplanen må følges opp med midler. Vi forventer at andelen norsk bistand som går til matsikkerhet og landbruks økes betydelig når forslaget til statsbudsjett for neste år blir lagt fram til høsten, sier Skretteberg.

Norsk landbruksbistand ligger i dag på omkring 3-4 prosent av bistandsbudsjettet, ifølge en rapport fra FAFO.

Caritas er den katolske kirkens hjelpeorganisasjon. I Afrika, Asia og Latin-Amerika gir vi bønder opplæring i bærekraftig og klimatilpasset landbruk, slik at de kan dyrke nok og næringsrik mat til familiene sine og øke inntekten sin gjennom salg av overskuddet.

«Mat, mennesker og miljø – handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019-2023» kan leses her

 

 

2019-07-02T15:53:05+00:00 21st juni, 2019|

About the Author: