Pressemelding: Revidert nasjonalbudsjett – Synlige koronatiltak for innvandrere

/, Uncategorized/Pressemelding: Revidert nasjonalbudsjett – Synlige koronatiltak for innvandrere

Caritas Norge er positive på regjeringens endringer i revidert nasjonalbudsjett og de økte bevilgningene til barneaktiviteter på asylmottak, og til lokale innvandrer- og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Caritas Norge er positive til at regjeringen ser behovet for økte tilskudd på 2 mill. til barneaktiviteter på asylmottak, kap. 490 post 21, som et ledd i regjeringens tiltakspakke for sårbare barn og unge.

– Samtidig er vi bekymret for det ikke er tilstrekkelig for å sikre at asylmottak over hele landet skal få ha aktiviteter for sine barn i samarbeid med lokal frivillighet. Tilskuddsordningen ble kraftig kuttet i 2019, og mange lokale initiativ ble lagt på is. Barn på asylmottak er i en svært sårbar situasjon, disse midlene vil bidra til at deres hverdag blir noe lettere samtidig med at skoler og barnehager har et redusert tilbud, sier Per Wenneberg, leder i innlandsavdelingen i Caritas Norge.

Regjeringen øker også bevilgningen til frivillige organisasjoner i kap. 291 post 71 med 10 mill. kroner. Dette skal gå til informasjonstiltak til innvandrere om koronaviruset.

– Vi er glade for at regjeringen med dette anerkjenner lokale innvandrer- og sivilsamfunnsorganisasjoners viktige rolle på integreringsfeltet og som informasjonsformidlere, fortsetter Per Wenneberg.

Ved Caritas ressurssentre for innvandrere veileder vi nå mange som sliter med konsekvensene av koronapandemien, mange har mistet jobben og sliter i møte med NAV.

– Vi ser frem til samarbeid på tvers av organisasjoner som vil bidra både til økt smittevern og gode tiltak for å bistå innvandrere tilbake i jobb, sier Per Wenneberg, avdelingsleder i innenlandsavdelingen i Caritas Norge.

 

2020-06-02T09:40:50+00:00 13th mai, 2020|

About the Author: